Länk till startsidan

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på:

 • väghållning med trafiksäkerhet, kollektivtrafik inklusive färdtjänst
 • park-, natur- och skogsområden
 • exploatering av bostads- och företagsområden
 • förvaltning av kommunens markreserv

Gatu- och trafiksäkerheten omfattar väghållning av och ansvar för vägar, gator, gång- och cykelbanor samt torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde.

I väghållningsansvaret ingår väg- och trafikanordningar, trafikplanering, trafikövervakning, bidragsgivning till enskilda vägar och bullersanering samt administration av saluhandel. Nämnden är också remissinstans för upplåtelse av offentlig plats.

Mötestider, handlingar och protokoll för tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens uppdrag

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut i maj 2023

  Den 16 maj tog tekniska nämnden upp två ärenden om färdtjänst som tillsammans med delårsrapporten går vidare till kommunstyrelsen. Nämnden gav även klartecken att bygga färdigt allmän plats inom delar av Södra Brunnshög.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut april 2023

  Nämnden behandlade två lundaförslag den 19 april. Det togs även beslut om att bygga nya hållplatser för stadsbussarna i stadskärnan och att ta fram ett gestaltningsförslag för platser och stråk som en följd av att Botulfsplatsen töms i augusti. Nämnden gav också klartecken för en ny bussgata som underlättar resandet till Gunnesbo och Nova Lund.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut mars 2023

  Från och med april gäller seniorbiljetten för resor till Örtofta station och tre nya utegym ska byggas i Lund. Utöver dessa ärenden som behandlades 22 mars tog nämnden den 8 mars beslut om att godkänna årsanalysen för 2022.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut mars 2023

  Från och med april gäller seniorbiljetten för resor till Örtofta station och tre nya utegym ska byggas i Lund. Utöver dessa ärenden som behandlades 22 mars tog nämnden den 8 mars beslut om att godkänna årsanalysen för 2022.

Ledamöter i tekniska nämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Protokoll Tekniska nämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till januari 2019. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?