Länk till startsidan

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på:

 • väghållning med trafiksäkerhet, kollektivtrafik inklusive färdtjänst
 • park-, natur- och skogsområden
 • exploatering av bostads- och företagsområden
 • förvaltning av kommunens markreserv

Gatu- och trafiksäkerheten omfattar väghållning av och ansvar för vägar, gator, gång- och cykelbanor samt torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde.

I väghållningsansvaret ingår väg- och trafikanordningar, trafikplanering, trafikövervakning, bidragsgivning till enskilda vägar och bullersanering samt administration av saluhandel. Nämnden är också remissinstans för upplåtelse av offentlig plats.

Mötestider, handlingar och protokoll för tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens uppdrag

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut september 2022

  Nämnden behandlade bland annat två Lundaförslag, exploateringsavtal för nya bostäder på Klostergården och en markreservation för dagvattenhantering nära Västerbro.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut augusti 2022

  Flera Lundaförslag, utökad busstrafik till Stångby, riktlinjer för trafiksäkerhet och lekplatser – var några av de ärenden som tekniska nämnden behandlade den 24 augusti. Nämnden tog del av en prognos för bostadsbyggande och beslutade om åtgärder för minskad nedskräpning. Bygget av en gång-och cykelväg i Södra Sandby fick klartecken, likaså en kommande markanvisningstävling för ett mobilitetshus i Lund.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut juni 2022

  Nämndens sista möte före sommaren handlade mycket om trafiken i Södra Sandby, men även om behovet av fler fribyggartomter och seniorbostäder. Upprustningen av Borgarparken fick klartecken att starta och nämnden tog beslut om två fastighetsköp. Vinnaren i en markanvisningstävling i Brunnshög offentliggjordes och en ny tävling fick klartecken att starta i höst. Nämnden tog även beslut om att köpa mark i Veberöd respektive Torna Hällestad.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut maj 2022

  Den 18 maj tog tekniska nämnden bland annat upp två ärenden om naturskydd, i Dalby respektive Silvåkra, och ett markköp i Södra Sandby. Nämnden gav även klartecken för att bygga två gång och cykelvägar i Dalby tillsammans med en pendlarparkering.

Ledamöter i tekniska nämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Protokoll Tekniska nämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till januari 2019. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?