Länk till startsidan

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på:

 • väghållning med trafiksäkerhet och färdtjänst
 • park-, natur- och skogsområden
 • förvaltning av kommunens markreserv

Gatu- och trafiksäkerheten omfattar väghållning av och ansvar för vägar, gator, gång- och cykelbanor samt torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde.

I väghållningsansvaret ingår väg- och trafikanordningar, trafikplanering, trafikövervakning, bidragsgivning till enskilda vägar och bullersanering samt administration av saluhandel. Nämnden är också remissinstans för upplåtelse av offentlig plats.

Mötestider, handlingar och protokoll för tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens uppdrag

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut maj 2024

  Två Lundaförslag, nya träd till Kunskapsparken, prognos kring bostadsbyggande, ändrade löptider för odlingslotternas avtal och en delårsrapport – det var några av tekniska nämndens ärenden den 14 maj.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut april 2024

  Västra Mårtensgatan blir gågata men det blir inget trafikljus på Malmövägen. Parkeringsavgifterna höjs och nämnden föreslår till kommunstyrelsen att avgiften för felparkering också ska höjas. Nämnden antog även kommunens första trädstrategi som handlar om hur träd på allmän plats ska tas om hand och utvecklas.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut mars 2024

  Ny gång- och cykelbro på Sankt Lars-området men ingen ny tunnel under Dalbyvägen, och belysning på en cykelväg i Dalby ska utredas vidare. Det var några av tekniska nämndens beslut den 5 mars. Nämnden beslutade även att skicka vidare ett förslag på bostadsförsörjningsprogram till kommunstyrelsen.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut februari 2024

  Många bostäder blev klara, bussarna lämnade Botulfsplatsen och Klostergården fick en ny tågstation – det är bara några exempel på vad som hände inom nämndens område under 2023. Förutom årsanalysen hanterade nämnden även ett Lundaförslag om regnbågsfärgade gator.

Ledamöter i tekniska nämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Protokoll Tekniska nämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till januari 2019. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?