Länk till startsidan

Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet, den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden är också ansvarig för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar.

Valnämndens mötestider, handlingar och protokoll

Nästa val

Den 9 juni 2024 hålls val till Europaparlamentet. Förtidsröstningen startar den 22 maj.

Nästa val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige hålls i september 2026.

Våra allmänna val

Vallagen

Enligt vallagen ska det i varje kommun finnas en valnämnd. Valnämnden är en lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden är också ansvarig för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar. Det är kommunen som själv bekostar det som kommunen, valnämnden och valförrättarna ska utföra.

Röstning i vallokal

På valdagen går du till den vallokal som hör till det valdistrikt där du bor. Alla vallokaler i Lund är öppna klockan 08.00–21.00 vid val till Europaparlamentet och klockan 08.00–20.00 vid de allmänna valen. Uppgift om din vallokal får du på det röstkort som skickas ut till dig inför varje val. För att kunna rösta måste du ha med dig legitimation med ett foto på.

Förtidsröstning

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta. Det kan du göra under 18 dagar före valdagen och på själva valdagen. Valnämnden ansvarar för att ordna all förtidsröstning i kommunen inför varje val. För att kunna förtidsrösta måste du ha med dig legitimation med ett foto på. Du måste också ha med dig ditt röstkort, så att din röst skickas till rätt valdistrikt.

Om du är utomlands innan valet ska hållas kan du förtidsrösta på den plats du befinner dig. Mer information om hur det går till finns på valmyndighetens webbplats.

Valmyndighetens webbplats

Röstmottagare

Förutom att ordna material och de lokaler som krävs för att genomföra valet, är valnämnden ansvarig för att rekrytera och utbilda tillräckligt antal röstmottagare och annan personal.

Ledamöter i valnämnden

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Mötesprotokoll

Protokoll från augusti 2018 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Valnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till maj 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?