Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för byggfrågor, till exempel bygglov och rivningslov. Nämnden tar även fram detaljplaner, områdesbestämmelser och Lunds översiktsplan med fördjupningar.

Byggnadsnämnden arbetar också med dessa frågor:

 • Fastighetsreglering och andra lantmäterifrågor.
 • Namnsättning av gator, platser och kvarter.
 • Inmätning, utstakning och andra mättjänster.
 • Tar fram och underhåller Lunds grundkarta.
 • Övergripande infrastruktur och trafikplanering.
 • Kulturmiljövård.

Så arbetar byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år. Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men det går att läsa kallelser och handlingar (som inte omfattas av sekretess) digitalt eller genom att kontakta nämndsekreteraren.

Mötestider, möteshandlingar och protokoll för byggnadsnämnden

Denna nämnds förvaltning är Stadsbyggnadskontoret.

Så här arbetar Stadsbyggnadskontoret

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i maj 2023

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att inleda ett planarbete för en fastighet på Bytaregatan i centrala Lund som kan göra det möjligt med en påbyggnad inne på gården. Nämnden antog även en plan som gör det möjligt med två nya villor i Torna Hällestad.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i april 2023

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om samråd för en detaljplan i Brunnshög som gör det möjligt att bygga en förskola, bostäder och kontor. Andra ärenden var bland annat beslut om att utreda om Grand hotell kan bygga ut och att planeringen av nya bostäder i Nöbbelöv kan starta.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i mars 2023

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om en detaljplan i Brunnshög som gör det möjligt att bygga en ny förskola och skola för 450 barn. Andra ärenden var bland annat två mindre detaljplaner och svar på en remiss om handlingsplan för minskad miljöpåverkan.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2023

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om årsanalysen för 2022, ett nytt gatunamn och att planeringen kan starta för fler bostäder i Veberöd.

Ledamöter i byggnadsnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Byggnadsnämnden

Här hittar du protokoll från 2018.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?