Länk till startsidan

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för byggfrågor, till exempel bygglov och rivningslov. N ämnden tar även fram detaljplaner, områdesbestämmelser och Lunds översiktsplan med fördjupningar.

Byggnadsnämnden arbetar också med dessa frågor:

 • Fastighetsreglering och andra lantmäterifrågor.
 • Namnsättning av gator, platser och kvarter.
 • Inmätning, utstakning och andra mättjänster.
 • Tar fram och underhåller Lunds grundkarta.
 • Övergripande infrastruktur och trafikplanering.
 • Kulturmiljövård.

Så arbetar byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år. Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men det går att läsa kallelser och handlingar (som inte omfattas av sekretess) digitalt eller genom att kontakta nämndsekreteraren.

Mötestider, möteshandlingar och protokoll för byggnadsnämnden

Denna nämnds förvaltning är Stadsbyggnadskontoret.

Så här arbetar Stadsbyggnadskontoret

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i maj 2024

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att Västerbro behåller sitt namn, att bevaringsprogrammet inte kommer att uppdateras just nu och att ge klartecken för en ny etapp av Västerbro.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i april 2024

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att gå vidare med planerna på åtta nya flerbostadshus på Linero, att byn Stora Råby inte ska få fler villor och att ge klartecken för en ny etapp av Västerbro.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i mars 2024

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att gå vidare med planerna på två större bostadshus på Klostergården och nio nya bostadskvarter på Västerbro.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2024

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om detaljplanen för en skola på Norra Fäladen och om start för planerna på nya bostäder i västra Lund och i Stångby.

Ledamöter i byggnadsnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Byggnadsnämnden

Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?