Länk till startsidan

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för byggfrågor, till exempel bygglov och rivningslov. Nämnden tar även fram detaljplaner, områdesbestämmelser och Lunds översiktsplan med fördjupningar.

Byggnadsnämnden arbetar också med dessa frågor:

 • Fastighetsreglering och andra lantmäterifrågor.
 • Namnsättning av gator, platser och kvarter.
 • Inmätning, utstakning och andra mättjänster.
 • Tar fram och underhåller Lunds grundkarta.
 • Övergripande infrastruktur och trafikplanering.
 • Kulturmiljövård.

Så arbetar byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år. Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men det går att läsa kallelser och handlingar (som inte omfattas av sekretess) digitalt eller genom att kontakta nämndsekreteraren.

Mötestider, möteshandlingar och protokoll för byggnadsnämnden

Denna nämnds förvaltning är Stadsbyggnadskontoret.

Så här arbetar Stadsbyggnadskontoret

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2023

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om verksamhetsplan och budget för 2023.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i december 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om några detaljplaner som kan göra det möjligt att bygga en ny skola på Norra Fäladen och nya lägenheter på Möllevången. Nämnden behandlade även ett lundaförslag om bevarandeprogrammet.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i november 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om några detaljplaner som kan göra det möjligt att bygga nya bostäder på Klostergården, dra om Öresundsvägen och säkra odling på Brunnshög.
 • Kommun och politik

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i oktober 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att en detaljplan som kan göra det möjligt att bygga två nya villor i Björnstorp ska ut på samråd. Man besvarade också flera remisser och skrivelser, bland annat om ett naturreservat i Dalby och fler bostäder i Revinge.

Ledamöter i byggnadsnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Byggnadsnämnden

Här hittar du protokoll från 2018.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?