Länk till startsidan

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för byggfrågor, till exempel bygglov och rivningslov. Nämnden tar även fram detaljplaner, områdesbestämmelser och Lunds översiktsplan med fördjupningar.

Byggnadsnämnden arbetar också med dessa frågor:

 • Fastighetsreglering och andra lantmäterifrågor.
 • Namnsättning av gator, platser och kvarter.
 • Inmätning, utstakning och andra mättjänster.
 • Tar fram och underhåller Lunds grundkarta.
 • Övergripande infrastruktur och trafikplanering.
 • Kulturmiljövård.

Så arbetar byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år. Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men det går att läsa kallelser och handlingar (som inte omfattas av sekretess) digitalt eller genom att kontakta nämndsekreteraren.

Mötestider, möteshandlingar och protokoll för byggnadsnämnden

Denna nämnds förvaltning är Stadsbyggnadskontoret.

Så här arbetar Stadsbyggnadskontoret

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i september 2022

  Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om en detaljplan som gör det möjligt att förtäta kvarteret Paradis. Nämnden besvarade även några remisser och skrivelser samt beslutade om planprogrammet för Råängen på Brunnshög.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i augusti 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att det är dags för samråd för en detaljplan som kan göra det möjligt att bygga en skola i Brunnshög. Nämnden besvarade även några remisser och beslutade om flera gatunamn på LTH-området.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i juni 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att starta planeringsarbetet för ett nytt centralt kvarter och ett större område i norra Brunnshög, på Science Village. Nämnden tog även ställning till bland annat en detaljplaneändring för Södra Råbylund och bestämde att gatan där nya Axis och Saabs lokaler ska byggas ska heta Skyddsgatan.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i maj 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att om att det kan bli fler bostäder i Stora Råby och att en skola vid Tunaparken kan byggas om för fler elever. Nämnden besvarade även ett Lundaförslag och flera motioner.

Ledamöter i byggnadsnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Byggnadsnämnden

Här hittar du protokoll från 2018.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?