Länk till startsidan

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för byggfrågor, till exempel bygglov och rivningslov. Nämnden tar även fram detaljplaner, områdesbestämmelser och Lunds översiktsplan med fördjupningar.

Byggnadsnämnden arbetar också med dessa frågor:

 • Fastighetsreglering och andra lantmäterifrågor.
 • Namnsättning av gator, platser och kvarter.
 • Inmätning, utstakning och andra mättjänster.
 • Tar fram och underhåller Lunds grundkarta.
 • Övergripande infrastruktur och trafikplanering.
 • Kulturmiljövård.

Så arbetar byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år. Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men det går att läsa kallelser och handlingar (som inte omfattas av sekretess) digitalt eller genom att kontakta nämndsekreteraren.

Mötestider, möteshandlingar och protokoll för byggnadsnämnden

Denna nämnds förvaltning är Stadsbyggnadskontoret.

Så här arbetar Stadsbyggnadskontoret

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i maj 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att om att det kan bli fler bostäder i Stora Råby och att en skola vid Tunaparken kan byggas om för fler elever. Nämnden besvarade även ett Lundaförslag och flera motioner.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i april 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att två planprogram ska tas fram, för Södra Sandbys centrum och för ett större område på Norra Fäladen. Nämnden besvarade även ett Lundaförslag och beslutade om en plan för klimatneutralt byggande.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut mars 2022

  Under torsdagen gav byggnadsnämnden klartecken till Science Center som blir ett nytt besöksmål i norra Brunnshög. Andra ärenden som man beslutade om var bland annat den fördjupade översiktsplanen för Veberöd, ett arkitekturprogram och flera bygglov.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut februari 2022

  Under torsdagen gav byggnadsnämnden klartecken för att ta fram en ny detaljplan för Nova Lund, planen kan göra det möjligt att handla livsmedel där. Vid samma möte beslutade man också bland annat om flera bygglov och byggsanktionsavgifter.

Ledamöter i byggnadsnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Byggnadsnämnden

Här hittar du protokoll från 2018.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?