Länk till startsidan

Miljönämnden

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunen samt främja en för individen god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer.

Miljönämnden är en myndighetsnämnd och nämndens verksamhet är i huvudsak reglerad i lagar och författningar. De viktigaste lagstiftningarna är miljöbalken och livsmedelslagen. Miljönämndens förvaltning är miljöförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för miljönämnden

Miljöförvaltningens uppdrag

Ledamöter Miljönämnden

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll miljönämnden

Här hittar du protokoll från 2018 till januari 2019.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?