Länk till startsidan

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen lyder under miljönämnden. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer, tobakslagen samt smittskyddslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa.

Förvaltningen har en bred kompetens inom verksamhetens olika ansvarsområden miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Vår verksamhet

I vårt arbete ingår bland annat

  • strategiarbete
  • förebyggande arbete
  • miljöövervakning
  • tillsyn
  • information till enskilda och företag

Förvaltningen består av fyra avdelningar: miljötillsyn, hälsoskydd, livsmedelskontroll samt verksamhetsstöd/stab.

Miljötillsyn

Avdelningen handlägger ärenden som faller under Miljöbalken. Allt från industrier, lantbruk, verkstäder, små och stora avloppsanläggningar, vattenverk, avfallshantering, täkter, tandläkare, kemikalier, värmepumpar, dagvatten, luftkvalitet utomhus, förorenade områden, masshantering till strandskydd.

Hälsoskydd

Avdelningen handlägger ärenden som faller under Miljöbalkens hälsoskyddsparagrafer. Allt från bostäder, skolor, förskolor, vård- och äldreboenden, idrottsanläggningar, bassängbad, inomhusklimat, radon, hotell, solarier, hudvård, tobakstillsyn, legionella, frisörer till tatuerare.

Livsmedelskontroll

Avdelningen handlägger ärenden som faller under Livsmedelslagen och EU-förordningar. Allt från skolkök, pizzerior, caféer, restauranger, livsmedelsbutiker, dricksvattenanläggningar, smittspårning, import och export till redlighets- och märkningskontroll.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1 (Kristallen), Lund

Miljödirektör

Björn Berséus
E-post: bjorn.berseus@lund.se

Miljötillsyn

Avdelningschef Rolf Erlandsson

Hälsoskydd

Avdelningschef Sandra Johannesson

Livsmedelskontroll

Avdelningschef Klaus Karlsson

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?