Länk till startsidan

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen lyder under miljönämnden. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer, tobakslagen samt smittskyddslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa.

Förvaltningen har en bred kompetens inom verksamhetens olika ansvarsområden miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll.

I vårt arbete ingår bland annat

  • strategiarbete.
  • förebyggande arbete.
  • miljöövervakning.
  • tillsyn.
  • information till enskilda och företag.

Organisation

Miljödirektör: Björn Berséus

Förvaltningen består av fyra avdelningar: miljötillsyn, hälsoskydd, livsmedelskontroll samt verksamhetsstöd/stab.

Miljötillsyn

Avdelningschef Rolf Erlandsson

Avdelningen handlägger ärenden som faller under Miljöbalken. Allt från industrier, lantbruk, verkstäder, små och stora avloppsanläggningar, vattenverk, avfallshantering, täkter, tandläkare, kemikalier, värmepumpar, dagvatten, luftkvalitet utomhus, förorenade områden, masshantering till strandskydd.

Hälsoskydd

Avdelningschef Sandra Johannesson

Avdelningen handlägger ärenden som faller under Miljöbalkens hälsoskyddsparagrafer. Allt från bostäder, skolor, förskolor, vård- och äldreboenden, idrottsanläggningar, bassängbad, inomhusklimat, radon, hotell, solarier, hudvård, tobakstillsyn, legionella, frisörer till tatuerare.

Livsmedelskontroll

Avdelningschef Klaus Karlsson

Avdelningen handlägger ärenden som faller under Livsmedelslagen och EU-förordningar. Allt från skolkök, pizzerior, caféer, restauranger, livsmedelsbutiker, dricksvattenanläggningar, smittspårning, import och export till redlighets- och märkningskontroll.

Verksamhetsstöd/Stab

Avdelningschef Björn Berséus

Avdelningen ansvarar för övergripande frågor kring juridik, utvecklingsfrågor, olika verksamhetsprocesser, administration, ekonomi samt IT.

Kontakt till miljöförvaltningen

Telefon

Miljöförvaltningens expedition: 046-359 52 61

E-post

miljoforvaltningen@lund.se

Besöksadress

Brotorget 1 (Kristallen), Lund

Postadress

Miljöförvaltningen
Box 41
221 00 Lund

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?