Länk till startsidan

Möten och protokoll

Vi publicerar nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar för att du ska kunna följa politiken och se vad som beslutas. Inför nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden kan du ta del av dagordning och handlingar. Du kan också läsa protokoll i efterhand från varje möte. Vi skriver också en sammanfattning av besluten, de kallas aktuella beslut i korthet.

Mötestider finns listade för innevarande år i Meetings under respektive nämnds rubrik.

Underlag och protokoll från 2019 och framåt finns via plattformen Meetings, du kommer dit via länken här ovanför. Letar du efter äldre mötesprotokoll finns de på respektive nämnds sida för perioden 2016-2019. Äldre protokoll finns hos Stadsarkivet.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder

Kungörelser och tillkännagivanden från nämnderna (Anslagstavlan)

Aktuella beslut i korthet

 • Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut mars 2023

  Ett sammanhängande idrottsstråk i södra Lund, ny mat- och måltidsplan samt plan för klimatneutralt byggande. Det är några av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om den 15 mars.
 • Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut mars 2023

  Samarbetsavtal med LKF avseende särskilt boende för äldre, avsiktsförklaring kring nya LSS servicelägenheter samt årsanalysen var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 8 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden – aktuella beslut 7 mars 2023

  Årsanalys för 2022 samt renovering av Vårfruskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 7 mars.
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut mars 2023

  Utökat omhändertagande av europeiskt avfall vid Sysavs anläggningar var en av frågorna som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde den 2 mars.
 • Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2023

  Verksamhetsplan med internbudget 2023 var ett av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 1 mars.
 • Kommun och politik

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut februari 2023

  Årsredovisningen för 2022 är ett av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 22 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.
 • Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut februari 2023

  Den 15 februari höll servicenämnden sitt andra sammanträde för året, där man bland annat fastställde årsanalysen för 2022.Nämnden fick även information från förvaltningen om bland annat status för olika byggprojekt, arbetet med digitalisering och samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring arbetsmarknadsanställningar, praktikplatser och feriepraktikplatser.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden aktuella beslut i februari 2023

  Verksamhetsplan och internbudget för 2023, bidrag och verksamhetsstöd, val av ledamöter till kommunala råd, införande av fokusgrupper och principer för fördelning av tränings- och säsongsbokningar var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 16 februari 2023.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2023

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om årsanalysen för 2022, ett nytt gatunamn och att planeringen kan starta för fler bostäder i Veberöd.
 • Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut februari 2023

  Ökat mottagande av europeiskt avfall, ansökan om att bli litteraturstad och extra stöd till stiftelsen Arenan. Det är några av de ärenden kommunstyrelsen beslutade om den 15 februari.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?