Länk till startsidan

Möten och protokoll

Vi publicerar nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar för att du ska kunna följa politiken och se vad som beslutas. Inför nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden kan du ta del av dagordning och handlingar. Du kan också läsa protokoll i efterhand från varje möte. Vi skriver också en sammanfattning av besluten, de kallas aktuella beslut i korthet.

Mötestider finns listade för innevarande år i Meetings under respektive nämnds rubrik.

Underlag och protokoll från 2019 och framåt finns via plattformen Meetings, du kommer dit via länken här ovanför. Letar du efter äldre mötesprotokoll finns de på respektive nämnds sida för perioden 2016-2019. Äldre protokoll finns hos Stadsarkivet.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder

Kungörelser och tillkännagivanden från nämnderna (Anslagstavlan)

Aktuella beslut

 • Förskola och skola

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i september 2023

  Ett lundaförslag om gratis mensskydd i skolorna i Lunds kommun, ny hantering av specialkost och upphandling av utbildningar inom kommunal vuxenutbildning är några av ärendena utbildningsnämnden beslutade om den 27 september.
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut september 2023

  En ny förskola i tre våningar i centrala Lund, övertagandet av genomfartsvägar i Genarp och renoveringen av Vårfruskolan. Det är några av ärendena kommunfullmäktige beslutade om den 28 september.
 • Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut september 2023

  Ekonomin stod i fokus när servicenämnden höll sitt åttonde sammanträde för året den 20 augusti. Det handlade framför allt om Delårsrapport 2 samt förslaget till EVP (ekonomi- och verksamhetsplan) för 2024-2026 och budget för 2024.I samband med sammanträdet fick servicenämnden även information om arbetet med att se över tomställda lokaler och externa uthyrningar samt träffa serviceförvaltningens nya tillförordnade direktör, Therese Fällman.
 • Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut september 2023

  Avsiktsförklaring för äldreboende (särskilt boende för äldre) på Nöbbelöv, frånträde avsiktsförklaring för äldreboende på Västerbro, förskrivning av hjälpmedel och delårsrapport 2 var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 20 september på äldreboendet Grågåsvägen 13 i Stångby.
 • Aktuella beslut

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut september 2023

  Delårsrapporten och bostads- och lokalförsörjningsplanen är ett par av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 20 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut september 2023

  Ett lundaförslag leder till nytt övergångsställe i Råbylund medan förslaget om en glänta i Runparken på Linero avslås av ekonomiska skäl. Nya resevillkor antogs för resor med färdtjänsten och nämnden delårsrapport skickas vidare till kommunstyrelsen.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden – aktuella beslut september 2023

  Arbetet med att stoppa kränkande behandlingar i skolorna, viljeinriktning för den strategiska lokalförsörjningen och ett lundaförslag om gratis mensskydd på alla skolor i Lund är några av ärendena som behandlades på barn- och skolnämnden den 19 september.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i september 2023

  Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden om detaljplaner som bland annat kan ge ett nytt, högt hus i Brunnshög, fler bostäder i Genarp och i kvarteret Borgmästaren i Lund. Ett annat ärende gällde namn på ett kvarter och en gata i Brunnshög.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i september 2023

  Yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan, förslag på taxor, en skrivelse och ett Lundaförslag om Stadshallen samt ytterligare ett Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 14 september 2023.
 • Förskola och skola

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i september 2023

  Undervisning i svenska eller svenska som andraspråk inom komvux för ukrainare var ett av ärendena utbildningsnämnden beslutade om den 14 september.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?