Länk till startsidan

Möten och protokoll

Vi publicerar nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar för att du ska kunna följa politiken och se vad som beslutas. Inför nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden kan du ta del av dagordning och handlingar. Du kan också läsa protokoll i efterhand från varje möte. Vi skriver också en sammanfattning av besluten, de kallas aktuella beslut i korthet.

Mötestider finns listade för innevarande år i Meetings under respektive nämnds rubrik.

Underlag och protokoll från 2019 och framåt finns via plattformen Meetings, du kommer dit via länken här ovanför. Letar du efter äldre mötesprotokoll finns de på respektive nämnds sida för perioden 2016-2019. Äldre protokoll finns hos Stadsarkivet.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder

Kungörelser och tillkännagivanden från nämnderna (Anslagstavlan)

Aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Utbildningsnämnden – aktuella beslut i november 2022

  Uppföljning av utbildningsförvaltningens miljöarbete och arbetet med att säkerställa trygghet och studiero var två av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 30 november.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut november 2022

  Upphandling och försäljning av förskolebussar och en revidering av riktlinjerna för skolskjuts. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 29 november.
 • Kommun och politik

  Kommunstyrelsen – aktuella beslut vid extrainsatt sammanträde november 2022

  Vid måndagens extrainsatta sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom ett förslag till budget för år 2023 samt ekonomi- och verksamhetsplan för 2023-2025. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.
 • Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut november 2022

  Upphandling enligt LOU av bostad med särskild boende och månadsrapport per 31 oktober. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 16 november. Här kan du läsa ett urval av ärendena.
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige – aktuella beslut november 2022

  Nästa års skattesats och beställningen av en ny förskola i Stångby. Det är två av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde den 24 november.
 • Aktuella beslut

  Servicenämnden - aktuella beslut i november

  Vid sitt sammanträde den 16 november behandlade servicenämnden bland annat avskrivning av fordran och Lundaförslag angående samlingsplats för muslimer.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i november 2022

  Lunds kulturpris 2022, Lundapokalen 2022, årets stipendier inom idrott och kultur samt ett Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 november 2022.
 • Aktuella beslut

  Byggnadsnämnden – aktuella beslut i november 2022

  Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om några detaljplaner som kan göra det möjligt att bygga nya bostäder på Klostergården, dra om Öresundsvägen och säkra odling på Brunnshög.
 • Aktuella beslut

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut november 2022

  Lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende är ett av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 16 november. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.
 • Aktuella beslut

  Tekniska nämnden - aktuella beslut november 2022

  Nu inleds första etappen i omvandlingen av den nya stadsdelen Västerbro med projektering av bland annat ut-och ombyggnad av ett antal gator, bland annat Öresundsvägen. Nämnden beslutade också att förbättra en sträcka av Kävlingevägen för cyklister och att utreda möjligheter för en pulkabacke i Södra Råbylund.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?