Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut juni 2024

Programutbudet för Lunds kommunala gymnasieskolor och anpassade gymnasieskola för läsåret 2025/26 samt analysen av anmälningar om kränkande behandling var två av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden den 18 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Programutbud för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasie- och anpassad gymnasieutbildning av god kvalitet, i egen regi eller genom samverkansavtal med andra kommuner. Ungdomarna ska inom gymnasieskolan erbjudas ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Ungdomar inom anpassad gymnasieskola ska erbjudas ett allsidigt urval av nationella och individuella program.

2025 genomförs en ny gymnasiereform, Gy25, som innebär vissa förändringar inom gymnasieskolans program. På nationella program, programinriktat val och yrkesintroduktion ska antalet platser så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas efterfrågan. Från och med 2025 ska platserna även anpassas mot arbetsmarknadens behov.

Ansökan öppnas den 15 januari 2025 men utbudet presenteras för de sökande redan 1 oktober 2024. Utbildningsnämnden beslutade att fastställa programutbudet.


Årlig analys av anmälningar om kränkande behandling och diskriminering

Årligen görs en analys av inkomna anmälningar om kränkande behandling och diskriminering. Under läsåret 2023/24 har det inkommit drygt 300 anmälningar från gymnasieskolorna, vuxenutbildningen samt internationella grundskolan (ISLK). Det är en viss ökning av antalet anmälningar, men det går inte att avgöra om ökningen beror på ökad anmälningsbenägenhet, ökat antal elever i verksamheterna eller om fler kränkningar förekommer. Antalet anmälningar som konstateras vara kränkande behandling ligger på samma nivå som de två föregående läsåren, 60 % av anmälningarna.

Andelen konstaterade kränkningar som kopplas till diskrimineringslagen är på samma nivå som föregående två läsår. Som tidigare år är verbala och psykosociala kränkningar vanligaste formen av kränkningar bland både flickor och pojkar.

Flera planerade insatser för att främja tryggheten pågår, bland annat Backaprojektet på Gymnasieskolan Vipan. Ett större utvecklingsarbete på Hedda Anderssongymnasiet är planerat till kommande läsår.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: