Länk till startsidan

Omsorg och stöd

Aktuellt

Utbildning och förskola

Nu kan vi erbjuda alla ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och är boende i Lunds kommun möjligheten att läsa sfi.

Omsorg och stöd

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom? Vi behöver fler jourhem och familjehem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.