Länk till startsidan

För dig som vill hjälpa andra

  • Frivilligkraft

    För dig som vill stötta andra eller för dig som behöver stöd, kontakta Frivilligkraft!

  • För dig som vill hjälpa

    Det finns många sätt att hjälpa andra. Som god man, familjehem eller som ledsagare.

Aktuellt

För dig som vill hjälpa andra

Omsorg och stöd

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom? Vi behöver fler jourhem och familjehem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Omsorg och stöd

Vill du engagera dig i barn, ungdomar eller vuxna som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktfamilj eller kontaktperson!