Länk till startsidan

För dig som vill hjälpa andra

Hitta snabbt

  • Frivilligkraft

    För dig som vill stötta andra eller för dig som behöver stöd, kontakta Frivilligkraft!

  • För dig som vill hjälpa

    Det finns många sätt att hjälpa andra. Som god man, familjehem eller som ledsagare.

Aktuellt

För dig som vill hjälpa andra

Omsorg och stöd

Vill du finnas där för en medmänniska som behöver hjälp att klara sin vardag? Vi behöver fler som står vid någons sida. Genom att bli god man eller förvaltare gör du en viktig insats för någon som har svårt att klara sin vardag.

Omsorg och stöd

Vill du engagera dig i barn, ungdomar eller vuxna som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktfamilj eller kontaktperson!