Länk till startsidan

$currentPage

Bli god man till en medmänniska

Vill du finnas där för en medmänniska som behöver hjälp att klara sin vardag? Vi behöver fler som står vid någons sida. Genom att bli god man eller förvaltare gör du en viktig insats för någon som har svårt att klara sin vardag.

Paula finns där när Henry behöver det

Att vara god man eller förvaltare är långsiktiga uppdrag där du kan göra stor skillnad genom att bidra till stabilitet och trygghet i vardagen för en medmänniska. Vi söker helt vanliga privatpersoner som har ett utvecklat ordningssinne och vill göra en insats för en medmänniska. Du bidrar till ett bättre, medmänskligare samhälle och du får betalt för din värdefulla insats.

Vi behöver bli fler som står vid någons sida

Vi som arbetar på överförmyndarenheten i Lunds och Eslövs kommun ger dig både utbildning och handledning längs vägen. Ange i intresseanmälan om du vill ta uppdrag i både Eslövs och Lunds kommun, eller bara i den ena kommunen.

Anmäl intresse för att bli god man

God man och huvudman står bredvid varandra och ser glada ut.

Det här gör en god man

Att vara god man är en frivillig hjälpinsats. En person som har god man kallas huvudman. Uppdraget som god man kan bestå av en, två eller tre av dessa delar.

  • Som god man eller förvaltare företräder du personen och bevakar personens intressen i mer personliga frågor. Du försöker även se till att personen får så goda levnadsvillkor som möjligt, exempelvis genom att delta i vårdplaneringar. Detta kallar vi med fackspråk, att sörja för personen.
  • Som god man eller förvaltare sköter du personens ekonomi, till exempel genom att se till att personens räkningar blir betalda. Detta kallar vi med fackspråk, att förvalta egendom.
  • Som god man eller förvaltare bevakar du personens rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att du ska se till att personen får de insatser och ersättningar från samhället som den har rätt till och behöver. Detta kallar vi med fackspråk, att bevaka rätt.

Som god man får du betalt för din värdefulla insats. Ett normalt arvode uppgår till ungefär 12 000 kronor per år inklusive skatt och arbetsgivaravgifter. Arvodet kan bli högre om uppdraget varit mer omfattande än normalt.

Så här är det att vara god man

I filmen berättar Paula och Henry om hur det är att vara respektive få stöd av en god man.

När är man god man respektive förvaltare?

Om det inte är tillräckligt att erbjuda stöd av en god man, till exempel för att huvudmannen inte vill ha hjälp, kan det bli aktuellt med en förvaltare. En god man är ger stöd åt en huvudman på helt frivillig bas. En förvaltare har möjlighet att agera för huvudmannen, utan personens samtycke.

Det ger mig glädje att kunna hjälpa en annan människa. Det är många som inte klarar av att göra vissa saker själv. Då är det jätteviktigt att det finns någon som kan komma in och stötta upp. Viktiga egenskaper är att du är noggrann, har koll på vad som behöver göras, är lyhörd och lyssnar på huvudmannen. Att du har förståelse för en annan persons situation.

Paula, god man för Lunds och Eslövs kommun

Vad innebär det att vara god man för Eslövs och Lunds kommun?

Det är ett givande och intressant uppdrag att vara god man eller förvaltare. Du får möjlighet att göra verklig skillnad för en medmänniska som har svårt att klara sin vardag på egen hand. Det är ett allmänbildande uppdrag där du kommer i kontakt med olika myndigheter för att se till att din huvudman får bra förutsättningar att leva ett gott liv.

Vi som arbetar på överförmyndarenheten i Eslövs och Lunds kommun ger dig den utbildning, handledning och de förutsättningar som krävs för att du ska kunna genomföra ditt uppdrag på ett bra sätt. Det är vi som rekryterar och ansvarar för att granska förmyndare, gode män och förvaltare. Granskningen ska se till att barn eller vuxna som inte kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Läs mer om överförmyndarenheten här

Läs mer om uppdraget som god man här

God man ger huvudman information om något.

Uppdaterad:

Dela sidan: