Länk till startsidan
 • Inlogg till våra system

  Inlogg för medarbetare och förtroendevalda

 • Kultur i skolan

  För dig som är pedagog i förskolan och skolan och arbetar med kulturfrågor.

 • Naturskolan

  Naturskolan är inte en skola. Det är ett sätt att arbeta.

 • Nordanmodellen

  Nordanmodellen vänder sig till personal som arbetar med brukare med autism.

 • Panorama

  En konstförening för anställda och deras anhöriga i Lunds kommun som brinner för konst...

 • Rekryteringsenheten

  Du som är eller vill bli timanställd inom vård och omsorg hittar information här.

 • Skolbibliotekscentralen

  En central resurs och nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund

Aktuellt

Personalingången

Personalingången

I telefonboken kan du söka efter telefonnummer, hänvisa och vidarekoppla anknytningen.

Kommun och politik

Många anställda i Lunds kommun kommer även i år att få ett presentkort som kan användas hos anslutna företag i kommunen. Här har du hela listan!