Länk till startsidan
 • Boka naturvägledning

  Ta med dig en grupp barn och elever för att utforska och lära er mer om naturen.

 • Dansa för livet

  Ett livsviktigt projekt för att förebygga psykisk ohälsa hos unga genom dans!

 • Europa Direkt

  Du som lärare kan få hjälp med undervisningen om EU. Här berättar vi hur.

 • Friskolor och arkivering

  Hur och vad ni ska leverera till kommunen och Stadsarkivet.

 • Gå- och cykelutmaning

  Här berättar vi om gå- och cyklautmaningen som vänder sig till skolor i Lund.

 • Kultur i skolan

  För dig som är pedagog i förskolan och skolan och arbetar med kulturfrågor.

 • Naturskolan

  Naturskolan är inte en skola. Det är ett sätt att arbeta.

 • Skolbibliotekscentralen

  En central resurs och nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund

Aktuellt

För dig som arbetar inom förskola och skola

Personalingången

I telefonboken kan du söka efter telefonnummer, hänvisa och vidarekoppla anknytningen.

Personalingången

Som kulturombud får du matnyttig information om kultur för barn och unga i Lund genom vårt nyhetsbrev. Vill du ha nyhetsbrevet även om du inte är kulturombud? Anmäl dig här!