Länk till startsidan

Bli god man eller förvaltare

Lunds kommun söker dig som vill ha ett uppdrag för att hjälpa en medmänniska. Kan du dela med dig av omsorg och har respekt för integritet? Har du ett utvecklat ordningssinne och lätt för att hålla koll på siffror och papper? Bli god man!

Uppdraget som god man eller förvaltare

  • Bevaka rätt – till exempel söka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller företräda huvudmannen vid en bostadsförsäljning eller arvskifte.
  • Förvalta egendom – innebär exempelvis att betala räkningar, att göra en budget tillsammans med huvudmannen och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.
  • Sörja för person – menas att se till att huvudmannens intressen bevakas till exempel så att huvudmannen får den vård eller fritid som den har rätt till.

Det är frivilligt att ha en god man. En förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om denna inte klarar sig själv. En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Först och främst behöver du ha viljan och tid till att lära att känna och hjälpa en annan människa. Sedan är det viktigt att du är ansvarfull och ekonomiskt lagd samt att du har koll på olika regler i samhället eller har viljan att sätta dig in i dem. Du är kanske anhörig till någon som behöver hjälp eller så har du tid och lust över till att hjälpa en medmänniska att sköta sin vardag.

Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare?

Den stora skillnaden är att du som god man kan ge goda råd och förslag, men det är huvudmannen som själv tar besluten.

Som förvaltare har du det juridiska ansvaret att besluta vad som är bäst för huvudmannen, hen har ingen bestämmanderätt och du behöver inte ha samtycke för att företräda huvudmannen i olika frågor.

Så här blir du god man eller förvaltare

Beställ

  • Beställ ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten. Du gör beställningen via e-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se.
  • Beställ ett registerutdrag från socialtjänsten i den kommun och eventuellt stadsområde där du är folkbokförd som visar om du har, eller har haft, någon insats.
    Om du bor i Lund är det denna blankett du ska använda för att beställa ett registerutdrag:
    Ansökan om registerutdrag
  • Bor du i en annan kommun än Lunds kommun behöver du beställa ett förvaltarfrihetsbevis. Detta beställer du hos överförmyndaren i din kommun.

Anmäl intresse

Du kan bifoga de handlingarna du beställt i e-tjänsten. Vill du hellre posta dem till oss så ska du skicka materialet till:

Överförmyndarenheten
Box 41
221 00 Lund

Tänk på att om inte handlingarna kommit till oss inom en månad efter din intresseanmälan kommer överförmyndarnämnden att betrakta din intresseanmälan som återkallad.

Överförmyndarnämnden

Telefon: 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bangatan 8

Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 10–12. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?