Länk till startsidan

Psykisk funktionsnedsättning

Aktuellt

Psykisk funktionsnedsättning

Omsorg och stöd

Vill du arbeta eller börja studera så hjälper våra arbetsspecialister dig på dina villkor. Våra arbetsspecialister utgår från dina behov, intressen och förmågor när ni tillsammans gör upp en plan – enligt IPS-metoden (individuell placering med stöd).

Omsorg och stöd

Arbetscentrum erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning. Arbetscentrum är en sysselsättning utan krav på att gå vidare ut i arbete, som anpassas till dina behov.