Länk till startsidan

Stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som behöver särskild hjälp på grund av psykisk funktionsnedsättning kan få stöd, boende och sysselsättning utifrån dina behov av oss inom socialtjänsten.

Akuta psykiska problem

När det gäller liv och död, ring 112.

Vuxenpsykiatri, akutmottagning vuxenpsykiatri Lund

Barn- och ungdomspsykiatri, akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri Malmö (gäller även Lund)

Så här ansöker du om stöd

Du som lever med en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd hos oss på socialtjänsten. Du som behöver särskild hjälp erbjuds stöd, boende och sysselsättning utifrån dina behov. Ansökan är ett första steg mot din återhämtning.

Hjälp med ansökan

Du kan göra din ansökan antingen muntligt eller skriftligt. Det är du själv som gör ansökan men du kan ta hjälp av din förvaltare eller god man. Om du inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen och är osäker på vem du bör vända dig till, kan du börja med att kontakta Mottagningsenheten.

När vi tagit emot din ansökan

När vi tagit emot din ansökan inleds en utredning. Utredningen görs för att vi ska kunna bedöma om du har rätt till de insatser du ansökt om. Vi gör utredningen tillsammans med dig genom att vi ställer frågor och ber dig beskriva hur du upplever din situation.

Uppgifter från andra myndigheter

För att kunna göra en korrekt bedömning kan vi behöva hämta in uppgifter från andra myndigheter eller från socialtjänsten, som till exempel läkarintyg eller funktionsbedömning. Vi ber om ditt samtycke till detta. När utredningen är färdig fattas ett beslut om vilket stöd du bedöms ha rätt till, utifrån dina behov.

Vi har sekretess

Du som har ett ärende hos socialtjänsten blir registrerad i ett personregister. De uppgifter som finns i registret skyddas av sekretess och alla anställda har tystnadsplikt.

Får jag veta vad som står i utredningen?

När utredningen är färdig har du som berörs av beslutet rätt att få ett skriftligt beslut där även socialtjänstens motivering av beslutet framgår. Socialtjänsten dokumenterar det arbete som utförs i det enskilda ärendet i en journal och i ett dataregister. Den ärendet berör har rätt att ta del av den dokumentation som sammanställts och som har med ärendet att göra. Vill du ha ett registerutdrag eller läsa din journal så kan din socialsekreterare hjälpa dig.

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om vårt arbete.

Klaga eller ge beröm med e-tjänsten Tyck till.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?