Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Brukarinflytande

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och tar del av vårt stöd har också möjlighet att vara med och bestämma hur stödet ska se ut. Dina kunskaper och erfarenheter är en naturlig grund för hur vi utformar våra insatser. Våra brukarinflytandesamordnare (BISAM) har i uppdrag att arbeta för att stärka brukarinflytandet i kommunen.

Om du är missnöjd med något i det stöd du får, tycker att något är orättvist, att stödet inte bidrar till din återhämtning eller har allmänna förslag och idéer så kan du kontakta brukarinflytandesamordnarna. De gör allt de kan för att, i samråd med ledningen för de olika verksamheterna, förverkliga dina idéer eller förbättra din situation.

Våra brukarinflytandesamordnare

Skicka gärna e-post med dina synpunkter och idéer och om du önskar en tid för telefon- eller videomöte med någon av oss - så bokar vi in det!

Rosmari Emanuelsson

Rosmari Emanuelsson har under fyra år arbetat som brukarinflytandesamordnare (BISAM) inom socialpsykiatrin i Lunds kommun. Hon har också varit samtalsledare för Patientforum inom dygnsvården, utfört brukarrevisioner samt har styrelseuppdrag i Riksförbundet Balans.

Hennes drivkraft är att utveckla och förbättra livet för människor med psykisk ohälsa med utgångspunkt från sina egna erfarenheter.

E-post: rosmari.emanuelsson@balansriks.se

Rosmari Emanuelsson brukarinflytandesamorndare
Rosmari Emanuelsson

Jimmie Trevett

Jimmie Trevett har varit en tongivande person i brukarrörelsen både i Lund och i Sverige de senaste decennierna. Han har varit förbundsordförande för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), samt sitter i styrelsen för Funktionsrätt Sverige och Socialpsykiatriskt Forum. Han har arbetat med återhämtningsutbildningar för personal, varit med och gett ut böcker om psykisk ohälsa och återhämtning, modererat och framträtt på konferenser inom fältet, gjort radioprogram och inom sitt arbete som ombudsman i RSMH Lund arrangerat sociala och kamratstödjande aktiviteter.

E-post: jimmie.trevett@rsmh.se
SMS: 0709-77 93 62

Jimmie Trevett brukarinflytandesamorndare
Jimmie Trevett

David Jacobsson

David Jacobsson har varit aktiv inom RSMH och RSMH:s ungdomsförbund sedan 2005. Han har bland annat arbetat med brukarrevisioner, återhämtningsutbildningar, hållit föredrag på konferenser, varit ansvarig för patientinflytandearbete på en privat psykiatrimottagning och haft olika styrelseuppdrag inom brukarrörelsen i Skåne under de senaste 15 åren. Han har också arbetat med sociala arrangemang och anordnat läger för personer med psykisk ohälsa.

E-post: wuhuhea@hotmail.com
SMS: 0738-43 39 81

David Jacobsson brukarinflytandesamorndare
David Jacobsson

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?