Länk till startsidan

Stöd för nyanlända

Aktuellt

Stöd för nyanlända

Omsorg och stöd

På utbildningen i svenska för invandrare får du grundläggande kunskaper i svenska språket. All undervisning är gratis.

Omsorg och stöd

Anmäl dig till samhällsorienteringen så får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället fungerar.