Länk till startsidan

Stöd för familjen

Aktuellt

Stöd för familjen

Omsorg och stöd

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom? Vi behöver fler jourhem och familjehem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Omsorg och stöd

Föräldrautbildningen ABC syftar till att stärka relationen och förebygga konflikter mellan barn i åldern 3-12 år och föräldrar. ABC består av fyra gruppträffar på 2,5 timme vardera.