Länk till startsidan

Familjehem och jourhem

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom? Vi behöver fler familjehem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Bli familjehem eller jourhem

Är du och din familj intresserade av att bli familjehem eller jourhem?

Anmäl intresse för att bli familjehem eller jourhem

Ett familjehem är som en bonusfamilj där ett barn kan bo under kortare tid eller resten av sin uppväxt. Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

Det är vi på socialförvaltningen som matchar familjehem med de barn och ungdomar som behöver komma hemifrån. Vi följer också upp hur det går och samarbetar med alla våra familjehem som har barn hos sig.

Jourhemmet skiljer sig från familjehemmet dels genom att det oftast måste vara en person hemma på heltid, dels genom att barnet eller ungdomen som behöver placeras kommer med mycket kort varsel.

I jourhemmet stannar barnet en kortare tid, tills att det antingen kan åka hem till sin familj igen eller att det placeras i till exempel ett familjehem.

Vem kan bli jourhem?

En familj med trygga, omsorgsfulla, stabila vuxna som har ett genuint engagemang för detta specifika uppdrag. Om ni har barn som bor hemma så ser vi helst att de är i högstadieåldern eller äldre.

Att vara jourhem med möjlighet att ta emot två barn innebär att ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt att en av er kan vara hemma på heltid. Våra jourhem är i tjänst dygnets alla timmar och veckans alla dagar.

En vuxen i familjen behöver finnas hemma och vara tillgänglig på heltid för att kunna ta emot placeringar, samt delta på möten, skolmöten, umgängen med mera. Vår önskan är att ni har körkort och tillgång till bil. Det behöver finnas fysisk plats i ert hem för de barn/unga ni tar emot.

Vi önskar att ni bor i Lunds kommun eller i någon av kranskommunerna. Vi välkomnar sökande med olika etnisk och kulturell bakgrund, men ni som är vuxna i familjen behöver obehindrat behärska svenska i tal och skrift.

Ni har rätt till fem veckors semester under ett år.

Ni arbetar nära våra barn och ungdomsutredare, samt våra familjehemssekreterare.

Hur är det att vara jourhem?

Se filmen där jourhemsföräldrarna Lea och Teuvo till berättar om hur det är att vara jourhem.

Vem kan bli familjehem?

Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

När ni ansöker om att bli familjehem gör våra familjehemssekreterare en utredning då de pratar med er alla i familjen och hälsar på er hemma. Vi tittar också på utdrag ur socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, Transportstyrelsens register, Kronofogden och Försäkringskassan för att komplettera vår utredning. Referenser tas också. En familjehemsutredning tar några månader att genomföra.

Ring oss i familjehemsgruppen om du vill veta mer eller fyll i intresseanmälan här, så kontaktar vi dig.

Hur är det att vara familjehem?

Se filmen där familjehemsföräldrarna Ninna och Kenneth tillsammans med Marie som är familjehemssekreterare berättar om hur det är att vara familjehem.

Hur är det att växa upp i familjehem?

Se intervjun där Elinor berättar om hur det är att växa upp i familjehem.

De barn och ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar har ingen riktigt fungerande hemsituation. Den bristande föräldraförmågan kan ha sin grund i allt från dödsfall och sjukdom till kriminalitet och beroende. Ibland är det helt andra orsaker som gör att barnet far illa eller att hemsituationen inte fungerar. Saknaden av vård och omsorg sätter självklart spår hos barn och ungdomar. Konsekvenserna blir olika från person till person. Barn som blir placerade kan vara allt från spädbarn till myndighetsålder. Efter 18 års ålder kan ungdomarna bo kvar i sitt familjehem tills de gått ut gymnasieskolan och längst till de fyller 21 år.

Vi erbjuder våra jourhem och familjehem grundutbildningen ”Ett hem att växa i”, men också utbildningskvällar och digitala föreläsningar med externa utbildare i olika aktuella ämnen, samt en bowlingkväll tillsammans med samtliga familjemedlemmar. Lunds kommun har ett nära samarbete med Lunds universitet och våra familjehem och jourhem blir ibland tillfrågade att delta i olika studier och projekt i syfte att stärka forskningen vad gäller familjehemsvården.

 

I Lunds familjehemsgrupp arbetar erfarna familjehemssekreterare. Vi jobbar i nära samarbete med varandra och med våra jour- och familjehem, allt för att skapa en trygg och bra miljö för det placerade barnet. Barnets perspektiv är alltid centralt i bedömningarna vi gör och besluten vi fattar.

Familjehem är uppdragstagare och får ekonomisk ersättning, men det är ingen anställning.

Ersättningen består av två delar, dels en omkostnadsdel som ska täcka de kostnader man har för att ta hand om barnet och dels en arvodesdel som är en ersättning för uppdraget som familjehem. Skatteavdrag görs på arvodesdelen. Ersättningen baseras på barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är sjukpenning- och pensionsgrundande men grundlägger inte rätt till arbetslöshetskassa. Familjehemmets ersättningsbelopp är sekretesskyddat gentemot barnet och föräldrarna.

Utöver dessa ersättningar flyttas utbetalningen av barnets barnbidrag till familjehemmet.

Alla barn som bor i familjehem är olycksfallsförsäkrade via kommunen. Barnet omfattas också av familjehemmets hemförsäkring och kommunen ersätter då självrisken för skador orsakade av barnet.

Placering i familjehem är oftast frivilliga men kan även ske utan föräldrars samtycke om barnets bästa kräver det.

När placeringen i familjehem är frivillig innebär det att vårdnadshavarna (oftast föräldrarna) och socialtjänsten är överens om att en placering i familjehem är den bästa hjälpinsatsen. Om barnet är över 15 år ska han/hon också lämna sitt samtycke till placeringen. Detta regleras i socialtjänstlagen.

När placeringen i familjehem sker utan föräldrars samtycke är det lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som gäller. Socialtjänsten ansöker då om ett omhändertagande av barnet i Förvaltningsrätten, som därefter fattar beslut.

Kontakta familjehemsgruppen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund

Chef

Beatrice Hogea, 046-359 74 62, beatris.hogea@lund.se

Socialsekreterare

Annika Levander, 046-359 55 20, annika.levander@lund.se

Bettina Hansson, 046-359 89 72, bettina.hansson@lund.se

Charlotte Lignell, 046-359 66 86, charlotte.lignell@lund.se 

Elena Mårtensson, 046-359 32 56, elena.martensson@lund.se

Jenny Hintze, 046-359 46 50, jenny.hintze@lund.se

Kim Witt, 046-359 71 32, kim.witt@lund.se

Lotta Brunestam, 046-359 54 79, lotta.brunestam@lund.se
Marie Johansson, 046-359 66 24, marie.johansson4@lund.se

Tosin Mörlund, 046-359 29 65, tosin.morlund@lund.se

Det kan vara svårt att nå oss, men lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?