Länk till startsidan

Familjehem och jourhem

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom? Vi behöver fler familjehem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Ett familjehem är som en bonusfamilj där ett barn kan bo under kortare tid eller resten av sin uppväxt. Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

Det är vi på socialförvaltningen som matchar familjehem med de barn och ungdomar som behöver komma hemifrån. Vi följer också upp hur det går och samarbetar med alla våra familjehem som har barn hos sig.

Vi söker jourhem

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket! Jourhemmet skiljer sig på många sätt från andra uppdrag dels genom att det oftast måste vara en person hemma på heltid men också genom att barnet eller ungdomen som behöver placeras kommer med mycket kort varsel.

I jourhemmet stannar barnet en kortare tid, tills att det antingen kan åka hem till sin familj igen eller att det placeras i till exempel ett familjehem.

Har du tid och vilja att öppna ditt hem och ditt hjärta för barn och unga som tillfälligt behöver ett hem? Just nu söker vi ytterligare en jourfamilj.

Bli familjehem eller jourhem!

Är du och din familj intresserade av att bli familjehem eller jourhem?

Anmäl intresse för att bli familjehem eller jourhem

Hur är det att vara familjehem?

Se filmen där familjehemsföräldrarna Ninna och Kenneth tillsammans med Lotta som är familjehemssekreterare berättar om hur det är att vara familjehem.

Hur är det att växa upp i familjehem?

Se intervjun där Elinor berättar om hur det är att växa upp i familjehem.

Ditt barn är placerat i familjehem

Här finns mer information för dig som har ett barn som är placerat i familjehem.

Vem kan bli familjehem?

Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

När ni ansöker om att bli familjehem gör våra familjehemssekreterare en utredning då de pratar med er alla i familjen och hälsar på er hemma. Vi tittar också på utdrag ur socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, Transportstyrelsens register, Kronofogden och Försäkringskassan för att komplettera vår utredning. Referenser tas också. En familjehemsutredning tar några månader att genomföra.

Ring oss i familjehemsgruppen om du vill veta mer eller fyll i intresseanmälan här, så kontaktar vi dig.

Vilka barn behöver bo i ett familjehem?

De barn och ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar har ingen riktigt fungerande hemsituation. Den bristande föräldraförmågan kan ha sin grund i allt från dödsfall och sjukdom till kriminalitet och missbruk. Ibland är det helt andra orsaker som gör att barnet far illa eller att hemsituationen inte fungerar. Saknaden av vård och omsorg sätter självklart spår hos barn och ungdomar. Konsekvenserna blir olika från person till person. En del får problem i förskola och skola. En del blir utåtagerande medan andra blir tysta och isolerade. Barn som blir placerade kan vara allt från spädbarn till 18 år.

Familjehem är uppdragstagare och får ekonomisk ersättning, men det är ingen anställning.

Ersättningen består av två delar, dels en omkostnadsdel som ska täcka de kostnader man har för att ta hand om barnet och dels en arvodesdel som är en ersättning för uppdraget som familjehem. Skatteavdrag görs på arvodesdelen. Ersättningen baseras på barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är sjukpenning- och pensionsgrundande men grundlägger inte rätt till arbetslöshetskassa. Familjehemmets ersättningsbelopp är sekretesskyddat gentemot barnet och föräldrarna.

Utöver dessa ersättningar flyttas utbetalningen av barnets barnbidrag till familjehemmet.

Det finns inga formella krav på hur ett familjehem ska se ut. Ni ska ha utrymme i hemmet och hjärtat för att ta hand om ett eller flera barn som inte kan bo med sina föräldrar. Vi vill att alla individer i familjen fungerar väl och att det finns tid, utrymme (känslomässigt och fysiskt) och resurser att ta emot ett barn i ert hem. Vi vill också att ni har erfarenhet av barn och en ordnad ekonomi. Ni håller kontakt och samarbetar med socialtjänsten och ska vara beredda att ha kontakt med barnets familj och släkt.

 

Hinder för att bli familjehem kan vara hög ålder, att det finns barn i familjen som är under två år, allvarlig sjukdom, upprepade separationer och ekonomiska problem.

Alla barn som bor i familjehem är olycksfallsförsäkrade via kommunen. Barnet omfattas också av familjehemmets hemförsäkring och kommunen ersätter då självrisken för skador orsakade av barnet.

Placering i familjehem är oftast frivilliga men kan även ske utan föräldrars samtycke om barnets bästa kräver det.

När placeringen i familjehem är frivillig innebär det att vårdnadshavarna (oftast föräldrarna) och socialtjänsten är överens om att en placering i familjehem är den bästa hjälpinsatsen. Om barnet är över 15 år ska han/hon också lämna sitt samtycke till placeringen. Detta regleras i socialtjänstlagen.

När placeringen i familjehem sker utan föräldrars samtycke är det lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som gäller. Socialtjänsten ansöker då om ett omhändertagande av barnet i Förvaltningsrätten, som därefter fattar beslut. Om barnet fyllt 15 år har även hans/hennes inställning till placering betydelse.

Barn som placeras i familjehem blir folkbokförda på familjehemmets adress.

Familjehemmet omfattas inte av sekretesslagens bestämmelser eller tystnadsplikt. Skälet är att ett familjehem i vardagliga situationer ska kunna fungera som barnets föräldrar. Men vi brukar uppmana familjehemmet att ändå handskas med försiktighet med uppgifter om barnet och dess anhöriga, av hänsyn till barnets integritet.

Kontakta familjehemsgruppen

Socialförvaltningen

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund

Chef

Nina Bergfors, 046-359 54 66, nina.bergfors@lund.se

Socialsekreterare

Annika Levander, 046-359 55 20, annika.levander@lund.se
Jenny Hintze, 046-359 46 50, jenny.hintze@lund.se
Lotta Brunestam, 046-359 54 79, lotta.brunestam@lund.se
Malin Flaum, 046-359 48 70, malin.flaum@lund.se
Marie Johansson, 046-359 66 24, marie.johansson4@lund.se
Sanja Pranjic, 046-359 99 98, sanja.pranjic@lund.se
Urban Gustafsson, 046-359 91 46, urban.gustafsson@lund.se

Det kan vara svårt att nå oss, men lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan!

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?