Länk till startsidan

Ditt barn är placerat i familjehem

När ett barn placeras i familjehem är det oftast för att ni i familjen tillsammans med en socialsekreterare kommit fram till att det är den bästa hjälpen. Barn kan också placeras i familjehem mot föräldrarnas vilja med stöd av domstolsbeslut.

Om du som förälder eller ditt barn har förslag på någon familj i ert eget nätverk som skulle vara intresserad av att bli familjehem så undersöker socialsekreteraren det först.

När lämpligt familjehem hittats får du som förälder och ditt barn lära känna alla i familjehemmet och barnet skolas in. Barnet folkbokförs på familjehemmets adress och skola och barnomsorg ordnas där.

Kontakt med barnet och familjehemmet

Socialsekreteraren ska hjälpa dig att ha kontakt med ditt barn under tiden det bor i familjehem och det viktigaste för ert umgänge är vad som fungerar bäst för barnet.

Föräldrars ansvar att försörja sitt barn

Föräldrar är ansvariga enligt lagen att försörja sitt barn tills de har gått ut gymnasiet – men som längst till barnet fyllt 21 år. Om barnet inte bor tillsammans med föräldern ska föräldern betala underhållsbidrag.

När ett barn är placerat av socialtjänsten utanför det egna hemmet har föräldrarna istället skyldighet att betala underhåll till kommunen för att bidra till kommunens kostnader för barnets vård. Föräldrars ansvar att försörja barnet gäller oavsett om placeringen av barnet skett med eller utan samtycke.

Så här förändras din ekonomi

Kommunen utreder din ekonomi för att fastställa hur mycket underhåll du ska betala. Hur mycket varje förälder ska betala beror på hur mycket inkomster du har och hur många barn du är skyldig att försörja. Beslutet om underhållsbidrag kan inte överklagas. Om det sker en förändring i din ekonomi kan en prövning göras om en jämkning av beloppet kan göras.

Andra förändringar som rör ekonomin

  • Socialtjänsten meddelar Försäkringskassan att barnet är placerat utanför hemmet.
  • Om du fått barnbidrag så upphör utbetalningen till dig. Försäkringskassan flyttar utbetalningen av barnbidraget till familjehemmet om barnet bor där eller till socialförvaltningen om barnet bor på ett HVB-hem.
  • Om barnet har studiebidrag när det blir placerat ska ni som föräldrar komma överens med barnet och familjehemmet eller HVB-hemmet om hur det ska hanteras så att det kommer den unge till godo.
  • Om någon förälder får underhållsstöd stoppas detta av Försäkringskassan eftersom båda föräldrarna nu betalar underhållsbidrag till socialförvaltningen.
  • Om någon förälder får bostadsbidrag kommer Försäkringskassan att göra en bedömning av om det påverkas. Du ska meddela förändringen till Försäkringskassan om du har bostadsbidrag.

Vad säger lagen?

8 kapitlet 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453): Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader, enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?