Länk till startsidan

Stöd vid separation och skilsmässa

Vid separationer och skilsmässor kan det lätt uppstå konflikter. Familjerätten erbjuder olika typer av stöd för att ni som föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar. Både till dig som är barn och till er som är vuxna.

Ska dina föräldrar skiljas?

Kanske är det så att dina föräldrar inte kommer överens om vem som ska bestämma om dig, eller var du ska bo. Då kan dina föräldrar komma till oss som jobbar på Familjerätten för att få hjälp med att prata med varandra och komma överens. Om du vill vara med på deras samarbetssamtal så går det bra. Du kan också komma på ett eller två egna samtal.

Om du vill träffa jämnåriga som varit med om samma sak ska du kontakta Gungbrädan. Där finns grupper med deltagare i alla åldrar. Du kan prata om dina tankar och upptäcka att du inte är ensam.

Läs mer om Gungbrädan här
Vill du prata med någon på BRIS?

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen ger stöd till både par och enskilda vid kriser och svårigheter i en parrelation. Läs mer om vad Familjerådgivningen kan göra för er.

Mer om familjerådgivningen

Rådgivning hos Familjerätten

Hos Familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning i frågor kring separation och skilsmässa. Familjerätten arbetar bland annat med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barn i eller efter en separation och erbjuder olika typer av stöd för att föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar. Rådgivningen sker huvudsakligen per telefon. Du får prata med en familjerättssekreterare som kan ge information och svara på dina frågor. Kontakta Familjerätten på telefonnummer 046-359 35 00 eller via e-postadress familjeratten@lund.se.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Om ni som föräldrar kommit fram till en lämplig lösning kan ni med hjälp av Familjerätten upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. När ett avtal godkänts av Familjerätten blir det juridiskt giltigt. I regel är det som föräldrarna kommit överens om det bästa för barnet.

Är ni överens och vill skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn behöver en handläggare träffa er och samtala om det ni kommit överens om. Det kan också bli aktuellt att träffa barnen för att ge information och höra deras synpunkter eller önskemål kring vad ni kommit överens om.

Har ni eller barnen tidigare haft kontakt med socialtjänsten så tas även hänsyn till detta. Ansvarig handläggare gör en samlad bedömning och godkänner avtalet om det är till barnens bästa.

Ta kontakt med Familjerätten och be att få tala med en familjerättssekreterare. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vårdnad

Vårdnad innebär att du har det juridiska ansvaret för barnet. Det är du som fattar beslut och ser till att barnets behov blir tillgodosedda. Du har kontakt med exempelvis skola, sjukvård och myndigheter.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna tar ansvar barnet tillsammans. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos vardera föräldern.

Ensam vårdnad innebär att den ena föräldern tar ansvar för barnet själv.


Boende

Ett barn kan bo växelvis, lika mycket hos båda föräldrarna. Barn kan också bo mer hos en förälder.


Umgänge

Barn har rätt att ha kontakt med den förälder som barnet inte bor hos. Umgänge kan ske i olika former. Det kan vara allt från telefonkontakt till att barnet är flera dagar i veckan hos umgängesföräldern.

Samarbetssamtal hos Familjerätten

I samband med eller efter en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnen. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Det kan också handla om hur man samarbetar som föräldrar.

På Familjerätten erbjuds samarbetssamtal mellan föräldrar som vill lösa sina oenigheter och hitta samförstånd och bra kommunikation kring gemensamma barn. Samarbetssamtal är kostnadsfria och det sker ingen registrering eller journalföring i socialregistret. En förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna vill medverka.

Boka tid

För att boka tid, kontakta Familjerätten på telefonnummer 046-359 35 00 eller via e-postadress familjeratten@lund.se. Våra telefontider ser du längst ner på sidan.

Vi inleder samtalet med att träffa er föräldrar i varsitt enskilt samtal. Sedan följer gemensamma samtal mellan er tillsammans med oss. Det är vanligt att man behöver träffas några gånger för att samtalen ska ge resultat.

Att komma till en samförståndslösning

Samarbetssamtal bygger på att skapa kunskap om hur viktigt det är för barnen att föräldrar når enighet kring dem. Samtalen ska leda till samförståndslösningar så att ni föräldrar kan lösa era tvister utanför domstol.

Vår utgångspunkt är att ni föräldrar vill era barns bästa. Samtalsledarnas roll är att hjälpa er att hålla fokus på barnens behov och att ha konstruktiva samtal. Samtalen kan leda till överenskommelser mellan er, antingen muntliga eller skriftliga, vilket är tillräckligt för många föräldrar.

Vi kan också hjälpa till med familjerättsliga avtal om vårdnad, boende och umgänge. De är juridiskt bindande och likvärdiga med en dom. Avtal innebär registrering och dokumentation i socialregistret. Avtalen blir giltiga om myndigheten kan bedöma att avtalet är till barnets bästa.

Om föräldrar inte kommer överens

Om föräldrarna inte kan nå enighet kring vårdnad, boende eller umgänge så kan en förälder vända sig till tingsrätten och få sina frågor prövade. Tingsrätten kan sedan ge Familjerätten i uppdrag att lämna upplysningar, hålla samarbetssamtal och/eller göra en utredning.

I familjerättens utredning så ingår oftast:

  • Samtal med föräldrarna.
  • Hembesök.
  • Samtal med barnen.
  • Referenssamtal med professionella kring barnet, till exempel förskola, skola eller sjukvård.

Utredningen avslutas med en bedömning kring vad som blir bäst för barnen. Utredningen avvänds sedan som underlag i tingsrättens förhandling. En tid efter att tingsrätten har fattat sitt beslut så kan Familjerätten erbjuda uppföljande samtal.

Läs mer på Lunds tingsrätts webbplats

Kontakta Familjerätten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Kristallen, Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 35 00
E-post: familjeratten@lund.se

Telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 10.30-11.30
Onsdagar klockan 13-14.30

Länktips

Här finns några användbara länkar för dig.

Försäkringskassan

Praktisk guidning till föräldrar som inte lever ihop. Beräkna underhållsbidrag mm.
Skilsmässa.se

Sveriges största mötesplats för skilsmässa. Få svar på hur det går till att skiljas, bodelning etc.

1177.se

Här får du råd om vad du kan tänka på för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?