Länk till startsidan

Stöd vid separation och skilsmässa

Vid separationer och skilsmässor kan det lätt uppstå konflikter. Familjerätten erbjuder olika typer av stöd för att ni som föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar. Både till dig som är barn och till er som är vuxna.

Ska dina föräldrar skiljas?

Kanske är det så att dina föräldrar inte kommer överens om vem som ska bestämma om dig, eller var du ska bo. Då kan dina föräldrar komma till oss som jobbar på Familjerätten för att få hjälp med att prata med varandra och komma överens. Om du vill vara med på deras samarbetssamtal så går det bra. Du kan också komma på ett eller två egna samtal.

Om du vill träffa jämnåriga som varit med om samma sak ska du kontakta Gungbrädan. Där finns grupper med deltagare i alla åldrar. Du kan prata om dina tankar och upptäcka att du inte är ensam.

Läs mer om Gungbrädan här
Vill du prata med någon på BRIS?

Digital hjälp vid skilsmässa och separation

En skilsmässa eller separation kan vara utmanande för både dig och ditt barn. Vi erbjuder det digitala verktyget SES, samarbete efter skilsmässa, som ger dig hjälp att hantera de förändringar som en skilsmässa innebär. SES kostar inget att använda.

Läs mer och använd SES här.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen ger stöd till både par och enskilda vid kriser och svårigheter i en parrelation.

Familjerådgivningen

Rådgivning hos Familjerätten

Hos Familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning i frågor kring separation och skilsmässa. Familjerätten arbetar bland annat med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barn i eller efter en separation. Vi erbjuder olika typer av stöd för att föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar. Rådgivningen sker huvudsakligen per telefon. Du får prata med en familjerättssekreterare som kan ge information och svara på dina frågor.

Familjerätten telefon: 046-359 35 00
E-postadress: familjeratten@lund.se

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Om ni som föräldrar kommit fram till en lämplig lösning kan ni med hjälp av Familjerätten upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. När ett avtal godkänts av Familjerätten blir det juridiskt giltigt. I regel är det som föräldrarna kommit överens om det bästa för barnet.

Är ni överens och vill skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn behöver en handläggare träffa er och samtala om det ni kommit överens om. Det kan också bli aktuellt att träffa barnen för att ge information och höra deras synpunkter eller önskemål kring vad ni kommit överens om.

Har ni eller barnen tidigare haft kontakt med socialtjänsten så tas även hänsyn till detta. Ansvarig handläggare gör en samlad bedömning och godkänner avtalet om det är till barnens bästa.

Ta kontakt med Familjerätten och be att få tala med en familjerättssekreterare. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vårdnad

Vårdnad innebär att du har det juridiska ansvaret för barnet. Det är du som fattar beslut och ser till att barnets behov blir tillgodosedda. Du har kontakt med exempelvis skola, sjukvård och myndigheter.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna tar ansvar barnet tillsammans. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos vardera föräldern.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att den ena föräldern tar ansvar för barnet själv.


Boende

Ett barn kan bo växelvis, lika mycket hos båda föräldrarna. Barn kan också bo mer hos en förälder.


Umgänge

Barn har rätt att ha kontakt med den förälder som barnet inte bor hos. Umgänge kan ske i olika former. Det kan vara allt från telefonkontakt till att barnet är flera dagar i veckan hos umgängesföräldern.

Samarbetssamtal hos Familjerätten

I samband med eller efter en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnen. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Det kan också handla om hur man samarbetar som föräldrar.

På Familjerätten erbjuds samarbetssamtal mellan föräldrar som vill lösa sina oenigheter och hitta samförstånd och bra kommunikation kring gemensamma barn. Samarbetssamtal är kostnadsfria och det sker ingen registrering eller journalföring i socialregistret. En förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna vill medverka. Innan du bokar tid behöver du därför meddela din medförälder att du gör ansökan om samarbetssamtal. 

Ansök om samarbetssamtal

Vi inleder samtalet med att träffa er föräldrar i varsitt enskilt samtal. Sedan följer gemensamma samtal mellan er tillsammans med oss. Det är vanligt att man behöver träffas några gånger för att samtalen ska ge resultat.

Att komma till en samförståndslösning

Samarbetssamtal bygger på att skapa kunskap om hur viktigt det är för barnen att föräldrar når enighet kring dem. Samtalen ska leda till samförståndslösningar så att ni föräldrar kan lösa era tvister utanför domstol.

Vår utgångspunkt är att ni föräldrar vill era barns bästa. Samtalsledarnas roll är att hjälpa er att hålla fokus på barnens behov och att ha konstruktiva samtal. Samtalen kan leda till överenskommelser mellan er, antingen muntliga eller skriftliga, vilket är tillräckligt för många föräldrar.

Vi kan också hjälpa till med familjerättsliga avtal om vårdnad, boende och umgänge. De är juridiskt bindande och likvärdiga med en dom. Avtal innebär registrering och dokumentation i socialregistret. Avtalen blir giltiga om myndigheten kan bedöma att avtalet är till barnets bästa.

Boka informationssamtal hos Familjerätten

Om föräldrar inte kan nå enighet kring vårdnad, boende eller umgänge så kan en förälder vända sig till tingsrätten och få sina frågor prövade. Alla föräldrar som ska inleda en rättstvist om vårdnad, boende eller umgänge måste först delta i ett informationssamtal på kommunen.

Syftet med samtalet är att ni föräldrar får information om alternativ till att inleda en rättstvist eftersom en sådan ofta är en lång och krävande process. Genom exempelvis samarbetssamtal kan föräldrar få hjälp och stöd att hitta samförståndslösningar.

Informationssamtal hålls på familjerätten där föräldrarna träffar en familjerättssekreterare. Ett informationssamtal bör hållas med båda föräldrarna tillsammans så att ni får samma information och möjlighet att överväga andra lösningar än en domstolstvist. Om det finns särskilda skäl är det möjligt att komma på ett enskilt samtal. Efter genomfört samtal får du ett samtalsintyg.

Familjerätten finns på kommunhuset Kristallen, Brotorget 1 i Lund.

Om en av er föräldrar ändå väljer att vända er till tingsrätten efter samtalet kan det ta upp till ett och ett halvt år innan den är klar. Tingsrätten kan ge Familjerätten i uppdrag att lämna upplysningar, hålla samarbetssamtal och/eller göra en utredning.

I familjerättens utredning ingår oftast:

 • Samtal med föräldrarna.
 • Hembesök.
 • Samtal med barnen.
 • Referenssamtal med professionella kring barnet, till exempel förskola, skola eller sjukvård.

Utredningen avslutas med en bedömning kring vad som blir bäst för barnen. Utredningen avvänds sedan som underlag i tingsrättens förhandling. En tid efter att tingsrätten har fattat sitt beslut så kan Familjerätten erbjuda uppföljande samtal.

Läs mer på Lunds tingsrätts webbplats

Kontakta Familjerätten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 35 00
E-post: familjeratten@lund.se

Telefontider

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 10.30–11.30
Onsdagar klockan 13–14.30

Länktips

Här finns några användbara länkar för dig.

 • Försäkringskassan ger praktisk guidning till föräldrar som inte lever ihop. Här kan du beräkna underhållningsbidrag med mera.
  Försäkringskassan
 • Skilsmässa.se är Sveriges största mötesplats för dig som går igenom en skilsmässa. Få svar på hur det går till att skiljas, bodelning etc.
  Skilsmässa.se
 • På 1177s webbplats får du råd om vad du kan tänka på för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.
  1177.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?