Länk till startsidan

Adoption

Har du funderingar på att adoptera? Här får du veta mer om lagar, bestämmelser och om hur du ansöker om att få adoptera.

Att adoptera betyder "att uppta som sin egen". Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, till exempel vad gäller arv. Som förälder har du samma skyldigheter till ett adopterat barn som till ett biologiskt. En adoption kan aldrig hävas.

För att få adoptera måste du enligt lag vara över 18 år och antingen vara ensamstående eller gift. Socialstyrelsen rekommenderar att du inte är äldre än 42 år vid ansökan om medgivande. Åldern kan vara en avgörande faktor för att få adoptera eller inte.

Internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera ett barn fött i ett annat land, gör du så här:

  • Kontakta Familjerätten för ett informationssamtal (se kontaktuppgifter nedan)
  • Efter informationssamtalet följer en obligatorisk föräldrautbildning för de som fortsatt är intresserade.
  • Ansökan om medgivande kan lämnas in direkt, men utredningen påbörjas inte förrän utbildningen är klar.

Information som lämnas i utredningen blir underlag för socialnämndens beslut och är den informationen som skickas till de utländska myndigheterna som ska välja föräldrar till ett barn.

Adoption av styvbarn

Om du vill adoptera din makas eller makes barn, gör du en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten fattar beslut begärs ett yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden om en adoption bedöms vara till barnets bästa. Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande baseras på utredning genomförd av familjerättsenheten.

Medgivandeutredning

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen arbetsmarknads- och socialnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av dem som vill adoptera.

Utredningens olika moment:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök
  • Inhämtande av referenser av sökande
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag: socialregister, kriminalregister, kronofogderegister, försäkringskassan
  • Eventuella övriga kompletteringar

När medgivandeutredningen är färdig läser sökanden igenom den innan den skickas till nämnden som fattar beslut. Vid nämndens sammanträde har du/ni som sökande rätt att delta. Om du/ni inte är nöjda med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten eller kammarrätten.

Om du/ni får medgivande så gäller det i två år. Därefter behövs ett nytt om du/ni ännu inte fått barn. Det är vanligt att man behöver mer än ett medgivande. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

Föräldrautbildning

Den eller de som önskar adoptera ett barn från ett annat land måste enligt lag gå en föräldrautbildning. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov. Vi hänvisar till Studiefrämjandets, Folkuniversitetets och Studieförbundet vuxenskolans föräldrautbildning.

Kontakta Familjerätten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Kristallen, Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 35 00
E-post: familjeratten@lund.se

Telefontid för tidsbokning, vecka 28-33: tisdag och torsdag klockan 10.00-11.30

Telefontider, från vecka 34:
Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 10.30-11.30
Onsdagar klockan 13-14.30

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?