Länk till startsidan

Adoption

Har du funderingar på att adoptera? Här får du veta mer om lagar, bestämmelser och om hur du ansöker om att få adoptera.

Att adoptera betyder "att uppta som sin egen". Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, till exempel vad gäller arv. Som förälder har du samma skyldigheter till ett adopterat barn som till ett biologiskt. En adoption kan aldrig hävas. För att få adoptera måste du enligt lag vara över 18 år och antingen vara ensamstående, gift eller sambo.

Internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera ett barn fött i ett annat land, gör du så här:

  • Kontakta Familjerätten för ett informationssamtal (se kontaktuppgifter nedan).
  • Ansökan om medgivande kan lämnas in direkt.
  • Utredningen påbörjas när ni har gått utbildningen för blivande adoptivföräldrar.

Information som lämnas i utredningen blir underlag för arbetsmarknads- och socialnämndens beslut och är den information som skickas till de utländska myndigheter som ska välja föräldrar till ett barn.

Adoption av närstående

Om du vill adoptera din partners barn, gör du en ansökan hos tingsrätten. I de fall då barnet är minderårigt begär tingsrätten ett yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden. De ger ett utlåtande om adoptionen bedöms vara till barnets bästa och detta ligger till grund för tingsrättens beslut.

Medgivandeutredning

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Utredningen arbetsmarknads- och socialnämndens underlag för ett eventuellt medgivande och även presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av er som vill adoptera.

Utredningens olika moment:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök
  • Inhämtande av referenser av sökande
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag: socialregister, kriminalregister, kronofogderegister, försäkringskassan
  • Eventuella övriga kompletteringar

När medgivandeutredningen är färdig läser sökanden igenom den innan den skickas till nämnden som fattar beslut. Vid nämndens sammanträde har du/ni som sökande rätt att delta. Om du/ni inte är nöjda med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten eller kammarrätten.

Om du/ni får medgivande så gäller det i tre år. Därefter behövs ett nytt om du/ni ännu inte fått barn. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs arbetsmarknads- och socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

Föräldrautbildning

Den eller de som önskar adoptera ett barn från ett annat land måste enligt lag gå en föräldrautbildning. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov.

Du hittar aktuella utbildningsaktörer på mfof.se

Kontakta Familjerätten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 35 00
E-post: familjeratten@lund.se

Telefontider: Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 10.30–11.30
Onsdagar klockan 13–14.30

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?