Länk till startsidan

Hot och våld

Aktuellt

Hot och våld

Omsorg och stöd

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma i alla relationer oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Våld kan även förekomma inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.

Omsorg och stöd

Du som bor i Lunds kommun och har blivit utsatt för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsutsatt, vittne eller misstänkt kan få stöd av Brottsofferjouren i mellersta Skåne.