Länk till startsidan

Hot och våld i nära relationer

Känner du dig hotad eller psykiskt trakasserad av din partner? Blir du slagen hemma? Har du svårt att hantera ilska, frustration och aggressivitet?

Vi erbjuder olika former av stöd till dig som varit med om traumatiska händelser. Det kan handla om våld, övergrepp eller andra situationer. Det finns hjälp att få både via socialtjänsten och via Kriscentrum i mellersta Skåne.

Våld i nära relation innefattar allt våld mot närstående, såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det vanligaste våldet i nära relationer är mäns våld mot kvinnor, som är ett hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor.

Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla grupper i samhället och i alla åldrar. Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till utövaren, vilket gör det svårare att göra motstånd och uppbrott.

Akut hjälp

Här hittar du information om akut hjälp

Vid oro eller misstanke om våld

Kontakta mottagningsenheten, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Eller kontakta Sociala jouren.

Människohandel och prostitution

Om du är utsatt för människohandel eller har sex mot ersättning och behöver stöd, ta kontakt med mottagningsenheten, kontaktuppgifter finns nedan. Eller kontakta sociala jouren.

Om du misstänker att någon du möter är utsatt för människohandel eller har sex mot ersättning, ta kontakt med mottagningsenheten eller sociala jouren.

Vid allvarlig fara eller pågående brott ring 112.

Om du ser personer som du tror kan behöva hjälp eller stöd kan du även ta kontakt med socialtjänstens uppsökande verksamhet. Läs mer och anmäl uppdrag här.

Läs gärna mer om vad människohandel och prostitution innebär på nmtsverige.se

Kriscentrum i mellersta Skåne

Lund och sju andra kommuner har tillsammans ett kriscentrum. Du kan även vända dig direkt till socialtjänsten för att få stöd och hjälp. Du kontaktar då mottagningsenheten (kontorstid) eller sociala jouren (utanför kontorstid) som hjälper dig vidare, beroende på vilken hjälp du söker.

Läs mer om Kriscentrum i mellersta Skåne

Brottsofferjouren i mellersta Skåne

Du som bor i Lunds kommun och har blivit utsatt för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsutsatt, vittne eller misstänkt kan få stöd av Brottsofferjouren Mellersta Skåne. Brottsutsatta, vittnen och anhöriga få samtalsstöd där du får möjlighet att prata om det som hänt, dina tankar och funderingar efter brottet och konsekvenserna av brottet. Du kan också få stöd och information om rättsprocessen.

Läs mer om det stöd som Brottsofferjouren Mellersta Skåne erbjuder här.

Vad är våld?

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma i alla relationer oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Våld kan även förekomma inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.

Den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, latent och kan ske och se ut på flera olika sätt.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

  • Att skada, skrämma, kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska, att styra eller dominera andra människor.
  • Kontroll av ekonomi och information är också en form av psykiskt våld, där den utsatta får mycket begränsade möjligheter att bestämma själv.
  • Att inte få träffa vänner eller andra viktiga personer.
  • Direkt hot om våld och våldsamma konsekvenser.
  • Indirekt hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.
  • Förödmjukande beteende, kontroll, svartsjuka, isolering, fientlig och nedlåtande hållning.
  • Hot om att begå självmord.

Våld som riktar sig direkt mot den andre: slag, knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, stryptag, att gripa tag i, slå någon med ett föremål etc.

  • Bli tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
  • ”Tjatsex”, exempelvis att man går med på sex för att säga nej skulle innebära farliga konsekvenser.
  • Försoningssex, där din partner kan se det som en positiv sexuell upplevelse efter ett gräl, men du upplever det som ett övergrepp.

Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas och slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder.

Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad kan exempelvis visa sig genom hotfullt kroppsspråk. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.

Ett aktivt försvårande av vardagen för personer med funktionsvariation och äldre, som medvetet felaktig medicinering, bristande hjälp med hygien med mera.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?