Länk till startsidan

Dödsfall och begravning

När någon avlider måste dödsbodelägarna gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. I vissa fall kan vi hjälpa dig att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför kyrkan eller annat samfund. Det finns inga fastställda regler eller ritualer för den borgerliga begravningen.

Vid dödsfall

När någon avlider måste dödsbodelägarna gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas bouppteckning och den skickas till Skatteverket. Du kan göra den själv eller anlita jurist eller begravningsbyrå. Dödsbodelägare är efterlevande make/maka, sambo eller registrerad partner samt legala arvingar eller universell testamentstagare.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan vi på Lunds kommun hjälpa dig att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Efter din ansökan utreder och bedömer vi förutsättningarna för en dödsboanmälan. Detta görs utan kostnad för dödsboet.

Detta krävs för att du ska kunna göra en dödsboanmälan

 • Att det inte finns några tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Lunds kommun.

Viktigt att göra snarast efter dödfallet

 • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
 • Betala inte räkningar för den avlidne, eftersom begravningskostnaden går före alla andra räkningar.
 • Se till bostaden. Töm kyl och frys och försäkra dig om att det inte finns husdjur som behöver tas om hand.
 • Begär uppskov med eventuella räkningar, förklara att dödsboutredning pågår.
 • Säg även upp avtal som den avlidne tecknat.
 • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.
 • Gör adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet.

Kontakta oss angående dödsboanmälan

E-post: dodsboanmalan@lund.se

Telefon: 046-359 50 00
För personlig överlämning av handlingar, boka tid per telefon.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför kyrkan eller annat samfund. Det finns inga fastställda regler eller ritualer för den borgerliga begravningen. Den kan fritt utformas efter de anhörigas önskemål när det gäller lokal, musik, sång eller andra inslag. Det behöver inte heller vara en särskild begravningsförrättare som leder ceremonin.

Kontakta en begravningsbyrå för mer information eller gå in på Svenska kyrkans hemsida.

Svenska kyrkan: Att planera en begravning

Begravningsförrättare i Lund

I Lunds kommun finns två borgerliga begravningsförrättare utsedda:

 • Rolf Englesson
 • Mats Olsson

Kontakt med dessa sker genom begravningsbyråerna.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I begravningsavgiften ingår gravplats, gravsättning, lokal för begravningsceremoni och kremering.

Den som är medlem i Svenska kyrkan har också rätt till en begravningsceremoni inom kyrkan.

Mer information om begravningsavgiften finns på Svenska kyrkans webbplats.

Begravningskostnader

Om den avlidne helt eller delvis saknar tillgångar kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med max 23 250 kronor inklusive gravsten. Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet. Kostnader för transport av den avlidne till och från annat land ingår inte i biståndet. Vänd dig till mottagningsenheten om du vill veta mer och beställa ansökningsblankett.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Begravningsombud

Länsstyrelsen har förordnat ombud att granska hur församlingarna, som har hand om begravningsverksamheten, tar tillvara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen utser ombud efter förslag av kommunen.

Begravningsombud i Lund, Ulf Nordström.
Telefon: 0707-417055.

Mer information om begravningar på Länsstyrelsens webbplats.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?