Länk till startsidan

Stöd till anhöriga

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning? Då finns det flera typer av stöd du kan få. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få av oss på Anhörigcenter. En del stöd är gratis för alla, medans du behöver ansöka om vissa typer av stöd.

Om oss på Anhörigcenter

Stödsamtal

Anhörigstödjarna erbjuder medmänskliga samtal för dig som anhörig. Samtalen fokuserar på anhörigskapet, din livssituation och mående samt de frågor som känns viktiga för just dig. Samtalet sker på Anhörigcenter, via telefon eller digitalt via Teams. Vid behov kan tolk beställas.

Stöd och hjälp

Anhörigstödjarna kan hjälpa dig att ta reda på olika saker som du undrar över. De kan hjälpa dig att ta reda på vart du ska vända dig eller vem du ska kontakta.

Program 2023

Träffa handläggare från avgiftsgruppen som hjälper dig att fylla i blanketten.

 • Tisdag 14 februari kl. 14.00 – 15.30, Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
 • Fredag 17 februari kl. 10.00 – 12.00, Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
 • Tisdag 21 februari kl. 10.00 – 11.00, Medborgarkontoret Dalby, Allégatan 1A
 • Tisdag 21 februari kl.12.00 – 13.00, Medborgarkontoret Veberöd, Dalbyvägen 1
 • Onsdag 22 februari kl. 14.00 – 15.30, Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
 • Tisdag 28 februari kl. 14.00 – 15.30, Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund

Ingen anmälan krävs.

Är du anhörig till en person med beroendeproblematik?

Vår socialtjänst erbjuder anhöriggrupper för dig som är anhörig till en person och med beroendeproblematik (alkohol och narkotika) och i behov av stöd enligt metoden CRAFT.

Gruppen kommer att arbeta med att förbättra den anhöriges välmående, relationen mellan familjemedlemmar och eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
Vår verksamhet är kostnadsfri och kräver föranmälan.
Vi har tystnadsplikt.

När: Vi har löpande kursstarter. Kursen är 10 tillfällen, en gång i veckan kl. 17.00–19.30.

Läs mer och anmäl dig till en grupp här.

Vid frågor kontakta Camilla Eskilsson

Telefon: 046-359 68 77

E-post: camilla.eskilsson@lund.se

För dig över 18 år som stöttar någon med psykisk ohälsa

Här får du möjlighet att möta andra som är i en liknande situation och utbyta tankar och erfarenheter. Vi kommer att utgå från materialet Återhämtningsguiden från Nationell Samverkan Psykisk Hälsa (NSPH). Guiden är skriven till dig som har någon i din närhet som mår dåligt. Kanske är du förälder, syskon, vuxet barn, vän eller partner.
Vi bjuder på lättare förtäring .

Datum: 7 och 21 februari, 7 och 21 mars, 4 april
Klockan: 17.15–19.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund, ingång på baksidan av huset

Anmälan

Senast 30 januari

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se
Begränsat antal platser.

För dig som stöttar en närstående med demens/kognitiv svikt

För dig som vårdar eller stöttar någon i din närhet som har kognitiv svikt eller demenssjukdom/kognitiv sjukdom. Cirkeln anordnas av Anhörigcenter, i samarbete med Demensteamet i Lunds kommun och Röda Korset.
Du får kunskap och information om demens och kognitiva sjukdomar, information om det stöd och den hjälp som finns att få via kommunen, tips och råd om förhållningssätt samt möjlighet till stöd och gemenskap med andra anhöriga i liknande situation.
Vi bjuder på lättare förtäring.

Dagcirkel

Datum: 14, 21 och 28 mars, 4, 11, 18 och 25 april, 2 maj
Klockan: 14.00–16.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund, ingång på baksidan av huset

Anmälan

Senast den 9 mars

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se
Begränsat antal platser.

Kvällscirkel

Datum: 22 och 29 mars, 5, 12, 19 och 26 april, 3 och 10 maj
Klockan: 17.00–19.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund, ingång på baksidan av huset

Anmälan

Senast 15 mars

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se
Begränsat antal platser.

Bokcirkel

Vi läser utdrag ur olika böcker bland annat med fokus på känslor och att våga prata om det svåra i livet men även att se framåt med hoppfullhet. Vi kommer att läsa ur Patrick Ekwalls bok ”En dag dog Hanna, alla andra dagar levde hon”, prästen Göran Larssons bok ”Skamfilad”,
Ulla Assarson bok ”I nöd och lust om livet som anhörig” samt avsluta med Dennis Westerberg & Tomas Lydahl ”Från hopplös till hoppfull” där vi får ta del av olika berättelser som erbjuder hopp.

Datum: 29 mars, 12 och 26 april, 10 maj
Klockan: 17.30–19.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund, ingång på baksidan av huset

Anmälan

Senast 22 mars

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se
Begränsat antal platser.

Samtalsgrupp för föräldrar som stöttar vuxna barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

Här får du möjlighet att möta andra som är i en liknande situation och utbyta tankar och erfarenheter. Vi bjuder på lättare förtäring.

Datum: 11 och 25 april, 9 och 23 maj, 8 juni
Klockan: 17.15–19.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund, ingång på baksidan av huset

Anmälan

Senast 3 april

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se
Begränsat antal platser.

Information om fonder och vad Diakonicentralen i Lund erbjuder

Stöttar du någon närstående som skulle behöva veta…
Diakonicentralen är en egen enhet i Lunds pastorat. Vi finns till som en resurs för alla Svenska kyrkans församlingar i Lund. Framförallt vad gäller personer med osäkra boendesituationer, missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Två gånger om året finns möjlighet att söka medel ur en fond.

Diakonicentralen samarbetar med Lunds kommun och olika ideella organisationer kring sociala frågor. Genom personalen på Diakonicentralen kan du få råd och hjälp att vända dig till rätt instans.

Datum: 16 februari
Klockan: 14.00–15.30 eller 17.30–19.00
Plats: Råbygatan 18, Lund

Anmälan

Senast 13 februari

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se
Begränsat antal platser.

Om vardagens utmaningar vid NPF ur fyra perspektiv

Följ med på en digital föreläsning med autismkuratorn Isabella Strand, som är utbildad socionom och själv lever med Autism och ADD. På ett öppet och personligt sätt delar hon med sig av sin kunskap och erfarenheter ur fyra perspektiv – som autistisk person, som partner, NPF-förälder och som terapeut. Genom personliga berättelser får du större insikt och förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och strategier för att hantera utmaningarna på ett bättre sätt. Hennes helhetsperspektiv ger en värdefull inblick i hur det är att leva med NPF, något
som gör hennes föreläsningar både informativa och inspirerande.
Föreläsningen riktar sig till anhöriga till tonåringar eller vuxna barn med NPF. I slutet av föreläsningen ges utrymme till en frågestund.

Datum: 15 mars
Klockan: 17.30–19.00
Plats: digitalt via mötestjänsten Teams

Anmälan

Senast 9 mars
Du får en länk skickad till din e-post senast dagen före föreläsningen.

Sömn

Föreläsning med lektor och forskningsgruppledare Iben Lundgaard från Lunds universitet.
Sömntillstånden och sömnens funktion harfascinerat människor under många år. I denna föreläsning börjar vi med vad sömn är och vilka faser av sömn som finns. Varför har vi behov av sömn? Hur har sömn utvecklats i människor och djur? Vad händer när vi inte får
tillräckligt sömn? Vi avslutar med att diskutera vad man själv kan göra för att förbättra sin sömnkvalitet. Vi bjuder på fika.

Datum: 17 april
Klockan: 17.30–19.30
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5, Lund

Anmälan

Senast 6 april

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se
Begränsat antal platser.

Hitta din balans i vardagen - om kostens och den fysiska aktivitetens betydelse

Dietist och sjukgymnast från vård och omsorg, Lunds kommun föreläser om hur kost och fysisk aktivitet kan bidra till förbättrad hälsa och en bättre balans i din vardag som anhörig.
Vi bjuder på fika!

Datum: 8 maj
Klockan: 14.00–16.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund, ingång på baksidan av huset

Anmälan

Senast 2 maj

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se
Begränsat antal platser.

Existentiell frukost i Dalby

Tillsammans med Träffpunkt Dalby, representant för Dalby kyrka och Anhörigcenter.
Vi samtalar kring existentiella frågor, att reflektera över oss själva, vårt liv, vår livssituation och delar erfarenheter med varandra. En anhörigstödjare från Anhörigcenter berättar vad det finns för stöd att få för dig som stöttar eller vårdar en närstående. Vi äter frukost till självkostnadspris och umgås under trevliga samtal.

Datum: 19 januari och 30 mars
Klockan: 10.00–11.30
Plats: Träffpunkt Dalby, Kristers väg 17, Dalby

Vid frågor

Träffpunkt Dalby

Telefon: 046-359 64 59
Ingen föranmälan krävs.

Filmvisning på Anhörigcenter

Välkommen till visning av filmen ”En oväntad vänskap” som baseras på en sann historia och listas som en av världens bästa komedier. Den unge förortskillen Driss har precis kommit ut från fängelset och anställs av en händelse som personlig assistent till den förlamade aristokraten Philippe. På ytan verkar de inte ha någonting gemensamt men Driss livsglädje smittar av sig och en oväntad vänskap växer fram. En stund för gemenskap och samtal. Vi bjuder på fika.

Datum: 31 januari
Klockan: 13.30–cirka 15.30
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund, ingång på baksidan av huset

Anmälan

Senast 26 januari

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Existentiell frukost i Genarp

Anhörigcenter tillsammans med Träffpunkt Genarp och Svenska kyrkan i Genarp.
Vi samtalar kring existentiella frågor, att reflektera över oss själva, vårt liv, vår livssituation och delar erfarenheter med varandra. En anhörigstödjare från Anhörigcenter berättar vad det finns för stöd att få för dig som stöttar eller vårdar en närstående. Vi äter frukost till självkostnadspris och umgås under trevliga samtal.

Datum: 13 februari, 13 mars och 24 april
Klockan: 10.00–11.30
Plats: Träffpunkt Genarp, Lars Kristoffers väg 7, Genarp

Vid frågor

Träffpunkt Genarp

Telefon: 046-359 65 15
Ingen föranmälan.

Anhörigcenter på sjukhuset i Lund

Kom och möt oss från Anhörigcenter på universitetssjukhuset i Lund. Vi kommer att befinna oss i entréhallen på sjukhuset under förmiddagen och informerar om vilket stöd vi erbjuder och du har även där möjlighet att boka tid för ett enskilt samtal med oss på Anhörigcenter.

Datum: 20 februari
Klockan: 11.00–13.00
Plats: Sjukhusets entréhall, Entrégatan 7, Lund

Existentiell frukost på träffpunkt Virvelvindsvägen

Anhörigcenter tillsammans med Träffpunkt Virvelvindsvägen. Vi samtalar kring existentiella frågor, reflekterar över oss själva, vårt liv, vår livssituation och delar erfarenheter med varandra.
En anhörigstödjare från Anhörigcenter berättar vad det finns för stöd att få för dig som stöttar eller vårdar en närstående. Vi äter frukost till självkostnadspris och umgås under trevliga samtal.

Datum: 21 februari
Klockan: 10.00–11.30
Plats: Träffpunkt Virvelvindsvägen, Virvelvindsvägen 4G, Lund

Vid frågor

Träffpunkt Virvelvindsvägen

Telefon: 046-359 64 52
Ingen föranmälan.

Existentiell frukost på Träffpunkten i Södra Sandby

Anhörigcenter tillsammans med Träffpunkt Södra Sandby och Södra Sandby församling diakoni.
Vi samtalar kring existentiella frågor, reflekterar över oss själva, vårt liv, vår livssituation och delar erfarenheter med varandra.
En anhörigstödjare från Anhörigcenter berättar vad det finns för stöd att få för dig som stöttar eller vårdar en närstående. Vi äter frukost till självkostnadspris och umgås under trevliga samtal.

Datum: 21 februari, 21 mars och 18 april
Klockan: 10.00–11.30
Plats: Träffpunkten i Södra Sandby Backgatan 15

Vid frågor

Träffpunkt Södra Sandby

Telefon: 046-359 65 32
Ingen föranmälan.

Mindfulness – För mer närvaro i nuet

Digitala Träffpunkten erbjuder, tillsammans med mindfulness-instruktör Christel Lilja en kurs i meditation och medveten närvaro. Träning i mindfulness ger många goda hälsoeffekter, såsom bättre stresshantering, lättare att hitta fokus och ökad medkänsla med sig själv och andra.
Under kursen kommer vi göra enkla övningar som hjälper oss att nyfiket och öppet utforska nuet, precis som det är tillsammans med andetaget och kroppen. Utan att värdera och bedöma det vi möter.
Kursen är kostnadsfri och kräver inga förkunskaper. Den erbjuds till seniorer samt för dig som deltar via Anhörigcenter i Lunds kommun. Det är inget krav att delta på alla kurstillfällen.
Kursen hålls över mötestjänsten Zoom. Du som är anhörig är välkommen att delta tillsammans i grupp hos oss på Anhörigcenter.
Datum: 27 februari, 6, 13, 20 och 27 mars, 3, 17 och 24 april
Klockan: 11.00–11.30
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund, ingång på baksidan av huset

Anmälan

Torsdagen före respektive tillfälle till Anhörigcenter.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se
Vid frågor

Kontakta arrangören Christel Lilja

E-post: christel.lilja@nyinsikt.com

Eller läs mer på arrangörens hemsida nyinsikt.com.
Begränsat antal platser.

Välkommen till öppet hus på Anhörigcenter och dagverksamhet Ankaret!

Du träffar personal från Anhörigcenter, dagverksamheterna och Demensteamet, som alla kommer att informera om det stöd som erbjuds. Däremellan minglar du runt, tittar på dagverksamheten och har möjlighet att prata och ställa frågor till personalen. Niclas Nordeng från myndighetsfunktionen finns också på plats för att informera om övriga insatser vård och omsorg kan erbjuda.
Vi bjuder på fika!

Datum: 1 mars
Klockan: 15.00–18.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund, ingång på baksidan av huset

Vid frågor

Anhörigcenter

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Anhörigcenter på Stadsbiblioteket

Kom och möt oss från Anhörigcenter på Stadsbibliotekets café där vi informerar om vilket stöd vi erbjuder och du har även där möjlighet att boka tid för ett enskilt samtal med oss på Anhörigcenter.

Datum: 9 mars
Klockan: 14.00–15.30
Plats: Stadsbibliotekets café, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund.

Träffa oss i Botaniska trädgården i sommar

Välkommen på promenad tillsammans med oss och andra anhöriga. Vid tre tillfällen under sommaren kommer vi att träffas i Botaniska trädgården där vi går en promenad tillsammans och äter medhavd egen fika.

Datum: 28 juni, 12 juli och 23 augusti
Klockan: 13.30–14.30
Plats: utanför caféet i Botaniska trädgården

Anmälan

Senast måndagen före respektive datum.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Välkommen att använda de digitala anhörigstöden En bra plats och Demenslotsen. Syftet med digitala anhörigstöd är att du som bor i Lunds kommun eller har en anhörig som bor i kommunen ska kunna ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser som passar dig.

Är du anhörig och bor i en annan kommun men stödjer en som bor i Lunds kommun? Kontakta oss så får du tillgång till ett aktiveringskort.

De digitala anhörigstöden är kostnadsfria och kan nås via dator, surfplatta och smartphone och du kan vara anonym. Inloggning sker genom att skapa ett användarkonto antingen genom ditt personnummer eller aktiveringskort som du kan få av oss på Anhörigcenter.

En bra plats

En bra plats är en digital anhörigplattform som ger stöd till anhöriga genom faktagranskad nationell information. Här kan du också ta del av lokal information, utbildningar, nätverk, tips på appar, podcasts med mera. Varannan vecka publiceras ett nyhetsbrev med nationell och lokal information.

En bra plats innehåller:

 • Kommuninformation och händelser från kommunens anhörigstöd
 • Nationella nyheter och forskning
 • Utbildningar, webbinarium med mera
 • Matchmaking-funktion - hitta andra anhöriga som är i liknande situation.
  Meddelande-funktion - kommunicera med andra anhöriga i hela Sverige.
 • Grupper - starta diskussioner eller dialoger med andra anhöriga för att ge tips och råd till varandra

En bra plats

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som förser dig som är anhörig med stöd och vägledning allteftersom nya behov uppstår för dig. Här får du tips på vart du kan vända dig, praktiska råd, till exempel om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ansöka om en plats på ett äldreboende. Demenslotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som är anhörig till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller. Vid första inloggningstillfället får du som anhörig svara på några frågor för att systemet ska kunna läsa av vilket behov av information just du behöver. Du får ta del av både lokal och nationell information, samt information om hur du får kontakt med andra anhöriga i liknande situation.

Demenslotsen

Tips för dig som vill bli mer digital

Seniorsurfarskolan är ett program på Utbildningsradion (UR) som lär dig mer om hur du håller kontakt med dina nära och kära med hjälp av dator, surfplatta eller smartmobil.

Seniorsurfarskolan på UR Play

Kontakt Anhörigcenter

Adress. Margaretavägen 2A, 222 40 Lund

Hitta Anhörigcenter via karta

Telefon: 046-359 82 40
Telefontid: måndag-torsdag kl. 9-11
E-post: anhorigcenter@lund.se

Avlösning i hemmet

Om du bor med och vårdar en närstående kan du få hjälp med avlösning i hemmet. Avlösning i hemmet kan alla få oavsett ålder på den man vårdar och innebär att personal från hemvården tillfälligt tar över vårdnadsansvaret från dig som är anhörig och utför den personliga omvårdnad som utförs i hemmet dagtid,

kvällar och helger. Detta för att du ska få möjlighet att återhämta dig, uträtta ärenden eller koppla av. Avlösningen är avgiftsfri upp till 15 timmar per månad.

Så söker du avlösning

Ring medborgarcenter som kopplar dig till rätt handläggare.

Telefon: 046-359 50 00

Hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo hemma på grund av ålder eller funktionsnedsättning kan du ansöka om det. Stödet du får beror på dina behov och kan till exempel vara stöd med sociala aktiviteter, din personliga hygien, varuinköp eller städning.

Hemtjänst

Hjälpmedel och trygghetsteknik

Vi erbjuder flera olika hjälpmedel och tjänster för att underlätta för dig som bor hemma, men som behöver stöd i din vardag. Det kan vara hjälpmedel, så som rollator eller toalettsits, trygghetslarm så att du kan kalla på hjälp eller stöd med matlagning och inköp.

Hjälpmedel och trygghetsteknik

Ansök om fullmakt

En fullmakt innebär att du ger en annan person tillåtelse att utföra handlingar eller fatta beslut för din räkning. I fullmakten finns olika alternativ du kan kryssa för. Du väljer själv vilka alternativ fullmakten ska gälla för. Har du någon insats från vård- och omsorgsförvaltningen och till exempel vill att dina fakturor eller avgiftsbeslut ska skickas till någon annan behöver du fylla i en fullmakt.

Du måste själv skriva under fullmakten och veta vad du skriver under annars är fullmakten inte giltig. Kan man inte det så ansöker du om god man eller förvaltare.

Ansökan om fullmakt

För dig som behöver eller har god man eller förvaltare

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?