Länk till startsidan

Hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo hemma på grund av ålder eller funktionsnedsättning kan du ansöka om det. Stödet du får beror på dina behov och kan till exempel vara stöd med sociala aktiviteter, din personliga hygien, varuinköp eller städning.

Du som är beviljad hemtjänst har rätt att välja vem som ska utföra den. Du kan välja mellan kommunen och privata utförare som har blivit godkända av kommunen. Har du insatser på natten, klockan 22.30 – 07.00, är det alltid kommunen som utför dem, även om du har en privat utförare under dagen.

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst genom att fylla i blanketten nedan. Efter att du har skickat in blanketten kommer du bli kontaktad av en handläggare som tillsammans med dig bokar en tid för hembesök.

Har du några frågor om hur du ansöker kan du kontakta din handläggare.

Du väljer själv vilken utförare du vill ha

Om du blir beviljad hemtjänst väljer du själv vem du vill få ditt stöd av. Du kan välja Lunds kommun eller någon av de privata företag som är godkända av kommunen.

Om du inte kan eller vill välja tillämpas ickevalsprincipen, vilket innebär turordning mellan utförarna i alfabetisk ordning.

Utförare av hemtjänst

Du som är beviljad hemtjänst har rätt att välja vem som ska utföra den. Du kan välja mellan kommunen och privata utförare som har blivit godkända av kommunen. Har du insatser på natten, klockan 22.30 – 07.00, är det alltid kommunen som utför dem, även om du har en privat utförare under dagen.

De här utförarna finns i Lunds kommun

Abello hemtjänst är ett alternativ när du inte längre löser vardagen lika enkelt längre, men gärna vill bo kvar hemma. Vi fokuserar på att hålla hög kvalité i bemötande och omsorg. En kontaktman utses i samråd med dig och du får ett fåtal medarbetare som återkommande utför dina insatser.

Våra tjänster

Vi vill erbjuda dig en god och trygg hemtjänst/hemsjukvård i livets olika faser. Tjänsterna utförs i centralorten Lund, Dalby och i Södra Sandby, årets alla dagar.

 • Hemsjukvård 07.00 - 16.00
 • Hemtjänst 07.00 - 22.30 (inklusive hjälp vid larm).

Vår personal

Hos Abello arbetar sjuksköterskor, Silviasystrar, arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Samtliga personal bär ID-bricka för din säkerhet. Personalen har bred och lång erfarenhet av hemtjänst, sjukvård och demensvård. Flerspråkig personal kan erbjudas vid behov.

Demensteam

Hos Abello arbetar ett antal Silviasystrar som är specialutbildade kring demens och demensvård. Vi arbetar enligt ”Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom”.
Silviasystrarna har flera års erfarenhet av demensvård och vill tillsammans med dig och dina närstående skapa en trygg och meningsfull tillvaro. Silviasystrarna erbjuder också anhörigstöd enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Handledning och utbildning inom demens till Abellos personal sker kontinuerligt. Välkommen att kontakta oss.

Din möjlighet att välja och påverka

Vi utgår från dina individuella behov och tillsammans med dig lägger vi en plan kring utförandet av dina insatser.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder även tilläggstjänster. Exempel på dessa är storstädning, inköp, fönsterputs och lättare trädgårdsarbete. Tjänsterna beställs och betalas direkt till oss. Tjänsterna räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade.

Kontakt

Abello, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund

Maria Muhrbeck, verksamhetschef

Telefon: 073-384 69 10

E-post: maria.muhrbeck@abello.se

Annika Berg, enhetschef
Telefon: 073-323 19 75

E-post: annika.berg@abello.se

Abellos webbplats

Vi på Agaten Hemtjänst har funnits länge i Lund och brinner för att hand om dina unika behov, ge dig trygghet, glädje och kärlek. Som vi ser det är vi det självklara förstahandsvalet till alla personer med behov av hemtjänst, hemsjukvård och service i vardagen.

Därför är vi också mycket glada och stolta över att 100 % av våra kunder tycker att de får ett bra bemötande av vår personal (Socialstyrelsens brukarundersökning, år 2020). För hos oss ligger drivkraften i att driva den bästa äldreomsorgen i Sverige och i Lund utifrån våra kunders behov och önskningar.

Vår profil

Vi erbjuder dig en god och trygg hemtjänst, hemsjukvård och service oavsett vad dina behov och önskemål är. Till skillnad från många andra bolag utförs tjänsterna i hela Lunds kommun, årets alla dagar.

 • Hemsjukvård 07.00 - 16.00,
 • Hemtjänst 07.00 - 22.30 (inklusive hjälp vid larm).

En kontaktman utses i samråd med dig och du får ett fåtal medarbetare som återkommande utför de insatser som du har rätt till och vill ha.

Vår personal

Våra medarbetare är vår största tillgång och de har inte bara ett mycket stort ansvar att utföra en högkvalitativ vård och omsorg utan ges också ett mycket stort ansvar och en fantastisk möjlighet att vara med och påverka den egna verksamhetens innehåll och den egna arbetsmiljön samt att tillvarata alla dina önskemål. Vi tror att det är viktigt att ge när man har möjlighet att ge och vi på Agaten gör detta varje dag.

Hos oss på Agaten arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Samtlig personal bär ID-bricka för din säkerhet. Samtlig personal har bred och lång erfarenhet av hemtjänst, sjukvård och demensvård. Även flerspråkig personal kan erbjudas vid behov.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder även tilläggstjänster. Exempel på dessa är storstädning, inköp, fönsterputs och lättare trädgårdsarbete. Tjänsterna beställs och betalas direkt till oss. Tjänsterna räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade.

Din möjlighet att välja och påverka

Vi utgår från dina individuella behov och tillsammans med dig lägger vi en plan kring utförandet av dina insatser.

Kontakt

Agaten Hemtjänst AB, Råbyvägen 45, 224 78 Lund

Louise Axelsson, verksamhetschef
Telefon: 0707-89 70 68

E-post: louise.axelsson@agatenhemtjanst.se

Nadia Ekelin, enhetschef
Telefon: 073-539 68 15
E-post: nadia.ekelin@agatenhemtjanst.se

Agatens webbplats

Attendo utför hemtjänst och hemsjukvård i området Klostergården i Lund.

Vår profil

När du väljer Attendo hemtjänst/hemsjukvård i Lund väljer du Nordens ledande privata utförare inom vård och omsorg. Under 30 år har vi varit verksamma och har byggt upp en stabil grund att stå på. Våra gemensamma värderingar kompetens,engagemang och omtanke ligger till grund för vårt arbete och hur vi förhåller oss till kunder och varandra. Vi vill att omsorgen blir som du önskar – på ditt sätt.

Våra tjänster

När du väljer Attendo som utförare av din hemtjänst och hemsjukvård bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål. Det vi kommer fram till gemensamt,dokumenteras i din genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig.

Hemtjänst: Vi utför det samordnade uppdraget som omfattar hemtjänst, inklusive hjälp vid larm mellan kl. 7–22.30.

Hemsjukvård: I en del uppdrag ingår även hemsjukvård,och då kommer vår egen sjuksköterska, arbetsterapeut ellerfysioterapeut hem till dig mellan kl. 7–16 utifrån behov.

Vår personal

Personalen består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. För att du ska känna dig trygg med vem som kommer hem till dig, bär de alltid Attendos arbetskläder och ID-brickor. Vid nyanställning av personal begär vi utdrag från polisens belastningsregister, vilket ytterligare säkerställer din trygghet.

Din möjlighet att välja och påverka

Om du väljer Attendo som utförare, bokar vi in ett hembesök för att tillsammans med dig planera insatserna efter dina önskemål. Du tilldelas därefter en kontaktman som ansvarar för din hjälp och att den alltid är anpassad efter dina behov. Vårt mål är att du ska känna dig nöjd varje gång vi avslutar ett besök hemma hos dig.

Kontakt

Attendo, Sankt Lars väg 90, 222 70 Lund

Andreas Evbäck, verksamhetschef

Telefon: 072-143 94 03
E-post: andreas.evback@attendo.se

Lunds kommuns egen utförare av hemvårdsinsatser till personer under 65 år utförs i hela Lunds kommun. Vi är indelade i två områden, ett för Lunds tätort och ett för byarna Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd

Vår profil

Vi har lång erfarenhet av att bedriva vård och omsorg. Vår personal har god kompetens och vi eftersträvar mångfald hos vår personal. Våra olikheter ser vi som tillgångar som berikar verksamheten.

Våra tjänster

Vårt arbete anpassas efter dina behov och för oss är det viktigt att du får delta i planeringen. Tillsammans med din kontaktman gör ni upp en plan om hur du vill ha din hemvård utförd. Vår engagerade personal vidareutbildas kontinuerligt för att du ska få en så väl anpassad hjälp som möjligt.

Kontakt Lunds tätort

Adress: S:t Lars väg 44 A, 222 70 Lund


Kontaktuppgifter

Kontakt hemtjänst för dig under 65 år

Telefon

Enhetschef

046-359 47 40

Samordnare

046-359 52 39

Enhetsadministratör

046-359 55 88

Distriktssköterska

046-359 40 36

Sjuksköterska

046-359 70 18 eller 046-359 70 49

Arbetsterapeut

046- 359 40 68 eller 046-359 67 07

Sjukgymnast/fysioterapeut

046-359 64 20 eller 046-359 64 29


I hemvårdsområdena arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Tilläggstjänster

Den kommunala hemvården får inte erbjuda dig tilläggstjänster.

Kontakt Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd

Kontaktuppgifterna till dessa är samma som för personer över 65 år.
Skriv in din adress för att få kontaktuppgifterna för ditt område.

Hitta hemvårdsområde

Hemvård, rehabilitering och service för seniorer är det samlade namnet på Lunds kommuns egen organisation för vård och omsorg om äldre. Vi har lång erfarenhet av att bedriva vård och omsorg och du kan förvänta dig att bemötas med respekt av personal med god kompetens och flexibla lösningar.

Vår profil

Vårt arbete anpassas efter dina behov och för oss är det viktigt att du får delta i planeringen och utformandet av dina insatser. Tillsammans med din kontaktman gör ni upp en plan om hur du vill ha din hemvård utförd. Vår engagerade personal vidareutbildas kontinuerligt för att du ska få en så väl anpassad hjälp som möjligt.

I varje hemvårdsområde arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Våra tjänster

Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt i samtliga geografiskt indelade hemvårdsområden. Vissa servicetjänster så som städ, tvätt och inköp utförs på dagtid under vardagar, av en servicegrupp inom hemvårdsområdet.

Samtliga hemvårdsområden samverkar med Lunds träffpunkter för seniorer, där du ges möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Tilläggstjänster

Den kommunala hemvården får inte erbjuda dig tilläggstjänster.

Hemvårdsområden

Osäker på vilket område du tillhör? När du skriver in din adress presenterar vi vilket område du tillhör och kontaktuppgifterna för ditt område.

Hitta hemvårdsområde

Du kan också se vilket område du tillhör via kartan.
Karta över hemvårdsområden

Vår profil

Meca Services är ett litet familjeföretag som erbjuder dig den bästa servicen med det lilla extra anpassat efter dina behov och önskemål. Vårt mål är att med respekt, glädje och värme skapa en nära och långsiktig relation med dig och dina anhöriga samt stärka din förmåga att leva ett gott, självständigt och oberoende liv. Det som kännetecknar Meca Services:

 • Alltid samma personal.
 • Kvalitet.
 • Flexibilitet.
 • Flerspråkig personal (svenska, engelska, spanska, ryska).

Våra tjänster

Vi erbjuder hemtjänst och hemsjukvård i hela Lunds kommun. Vi hjälper dig alla veckodagar från kl.07.00 till 22.30. Vi utformar våra insatser utifrån en helhetssyn på dina behov av service, vård och omsorg. Vi ska tillgodose dina sociala, fysiska och psykiska behov och därmed ge dig en trygg, omsorgsfull och meningsfull tillvaro.

Vår personal

Mycket trevlig, glad, pålitlig och serviceinriktad personal som alltid är redo att bjuda på det lilla extra! För att ge dig precis det stöd du behöver tillhandahåller vi bland annat en leg. sjuksköterska, en arbetsterapeut och/eller en sjukgymnast vid behov.Våra undersköterskor och vårdbiträden har lång erfarenhet inom vård- och äldreomsorg samt lokalvård. Vår personal bär alltid ID-bricka och Meca Services kläder.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänsterna ingår inte i biståndsbesluten utan beställs direkt av oss. Du betalar direkt till oss. Tjänsterna räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade. Vi kan bland annat erbjuda gräsklippning, inköp, ledsagning, storstädning och fönsterputs. Låt oss veta vad du önskar så kommer vi tillsammans fram till en lösning.

Din möjlighet att välja och påverka

Våra insatser inom hemvård ska präglas av god omvårdnad, trygghet, stort inflytande och gott bemötande. För att uppnå detta bedriver vi ett aktivt kvalitetsarbete. Våra riktlinjer för utförande av våra insatser är:

 • Att du bemöts med stor respekt och integritet.
 • Vid utformande av insatserna utgår vi från din önskan och dina behov samt din kulturella och språkliga bakgrund.
 • Du får en egen kontaktperson som samordnar att dina insatser utförs enligt dina behov och önskemål. Kontaktpersonen har även kontakt med dina närstående. Den är länken till övriga anställda och bevakar om ditt behov förändras.

Kontakt

Meca Services AB, Lunnarp 311, 247 94 Dalby

Telefon: 076-346 25 82

Darlymg Castellanos, verksamhetsansvarig
Telefon: 072-302 58 22

Fanny Meza, verksamhetschef
Telefon: 072-326 25 82

Meca services webbplats

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beror på din inkomst och vilka insatser du är beviljad. Du betalar samma avgift oavsett om du väljer kommunen eller en privat utförare.

Avgifter för hemvård, hemtjänst och äldreboende

Ansök om hjälpmedel

Om du fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar att utföra de dagliga aktiviteter som du gjort tidigare, kan du som en del av rehabiliteringen behöva hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel är gånghjälpmedel som till exempel rollator, rullstol, toalettförhöjning, badkarsbräda och minneshjälpmedel.

För att söka hjälpmedel kontaktar du arbetsterapeut eller fysioterapeut i det hemvårdsområde som du tillhör.

Osäker på vilket område du tillhör? När du skriver in din adress presenterar vi vilket område du tillhör och kontaktuppgifterna för ditt område.

Hitta hemvårdsområde

Hjälpmedel och kontakt

Om du inte är nöjd

Tala i första hand med personalen eller ansvarig för verksamheten.
Du kan också vända dig till vård- och omsorgsförvaltningen via medborgarcenter, som kopplar dig till rätt person

Telefon: 046-359 50 00

E-post: klagomalvoo@lund.se

Kontakt

Vilken handläggare du behöver komma i kontakt med beror på vem du är och vilka behov som just du har. Ta kontakt med oss på medborgarcenter så guidar vi dig till rätt handläggare. Handläggarna har olika telefontider, om du ringer utanför telefontid erbjuds du att bli uppringd av oss.

Medborgarcenter 046-359 50 00
E-post lunds.kommun@lund.se

 • Är du över 65 år och bor hemma, har handläggarna telefontid vardagar kl. 8.30 – 9.30.
 • Bor du utanför Lunds kommun och vill ansöka om en plats på ett äldreboende här, ring medborgarcenter som kopplar dig till rätt person.
 • Om du vill komma i kontakt med övriga handläggare, ring medborgarcenter som kopplar dig till rätt person.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?