Länk till startsidan

Hemsjukvård och rehabilitering

Blir du sjuk ska du i första hand vända dig till vårdcentralen eller ringa till sjukvårdsupplysningen, telefonnummer 1177. Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Behöver du stöd med rehabilitering i samband med sjukdom, skada eller funktionsnedsättning är det oss i kommunen du ska kontakta.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är sjukvård som du får i ditt hem när som helst under dygnet som du behöver det. Om du själv inte kan ta dig till en vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Då får du den vård du behöver där du bor, oavsett om du bor i egen bostad eller på ett särskilt boende.

Hitta kommunala hemvårdsområden

Du som har hemsjukvård kan till exempel få hjälp med

 • läkemedelshantering
 • omläggning av sår
 • provtagning
 • behandling och stöd vid långvarig sjukdom till exempel diabetes
 • utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • vård och stöd i livets slutskede

Rehabilitering

Om du behöver rehabilitering och inte kan ta dig till en vårdcentral kan du kontakta oss för att få stöd från arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Ibland kan även omvårdnadspersonal stötta dig med dina insatser. Vi tar fram insatser som är anpassade efter dina behov med målet att du ska klara av vardagens aktiviteter på bästa sätt.

Arbetsterapeuten kan bland annat ge dig stöd genom att

 • Bedöma och träna vardagsaktiviteter, till exempel personlig vård och hushållsgöromål.
 • Prova ut, ordinera och ge dig träning i att använda tekniska hjälpmedel som underlättar din vardag.
 • Bedöma behov av bostadsanpassning och ge dig intyg till din ansökan.

Fysioterapeuten kan bland annat ge dig stöd med

 • Bedömning, träning och behandling om du har nedsatt funktionsförmåga.
 • Smärtbehandling.
 • Utprovning, ordination och träning i att använda tekniska hjälpmedel för att underlätta förflyttningar.

Kontaktuppgifter

Ring direkt till din utförares sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut om du vill veta mer om hemsjukvård och rehabilitering.

Utförare av hemtjänst och hemsjukvård

Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende och växelvård är båda tillfälliga boendeformer. Korttidsboende finns för dig som har blivit utskriven från sjukhus och som behöver mer omvårdnad innan du kan åka hem igen. Växelvård är en insats som innebär regelbundet boende på korttidsboende för att avlasta dig som vårdar en närstående.

Korttidsboende och växelvård

Avgifter

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

Avgifter för hemvård, hemtjänst och äldreboende

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?