Länk till startsidan

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

Inkomst och bostadsförfrågan

För att vi ska kunna räkna ut avgiften för din vård och omsorg, oavsett vilka insatser du har, behöver vi ta reda på dina ekonomiska förutsättningar. Därför behöver vi ställa en rad frågor om din inkomst och dina utgifter.

Så här räknas avgifterna ut

Avgifterna beror på insatsernas omfattning och din inkomst. Vård- och omsorgsförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån statliga och kommunala regler och dina ekonomiska förutsättningar.

Alla insatser i ditt eget boende som är avgiftsbelagda räknas samman. För dessa betalar du aldrig mer än den lagstadgade högsta avgiften (avgiftstak) eller motsvarande fastställt avgiftsutrymme. Det är alltid det lägsta av dessa belopp som är gränsen för vad kommunen högst får ta ut i avgift.

Service och omvårdnad i eget boende

De här insatserna betalar du för när du bor i eget boende:

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Dagvård
  • Hemsjukvård (och utprovning av hjälpmedel)
  • Korttidsvård

Service och omvårdnad i äldreboende (särskilt boende)

De här insatserna betalar du för när du på ett äldreboende:

  • Hemtjänst
  • Kost
  • Hyra

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp du får behålla innan det kan tas ut en vård- och omsorgsavgift. Det är ett lagstadgat belopp och är din boendekostnad samt ett schablonbelopp kallat minimibelopp. Du kan ansöka om att vi ska ta hänsyn till dina merkostnader som förbehållsbeloppet inte täcker. Merkostnaden ska vara återkommande regelbundet under större delen av ett år och beloppet ska vara minst 200 kronor per månad.

Tillsammans med din ansökan behöver du även skicka in kvitton, intyg eller avtal som styrker dina kostnader.

Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp

Autogiroanmälan

Anmäl autogirobetalning via vår e-tjänst.
Autogiroanmälan

Mer information om avgifter 

Önskar du en sammanfattning av kommunens regler när det gäller avgiftsberäkningen finns detta i broschyren ”Avgifter inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning”, kontakta medborgarcenter så skickar vi hem den till dig.

Har du fler frågor eller vill ha hjälp med din ansökan är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

E-post: avgiftsgruppen@lund.se

I prisuppgifter finns information om vilka belopp som är aktuella.

Prisuppgifter Pdf, 415 kB.

Fullmakt

En fullmakt innebär att du ger en annan person tillåtelse att utföra handlingar eller fatta beslut för din räkning. I fullmakten finns olika alternativ du kan kryssa för. Du väljer själv vilka alternativ fullmakten ska gälla för. Har du någon insats från vård- och omsorgsförvaltningen och till exempel vill att dina fakturor eller avgiftsbeslut ska skickas till någon annan behöver du fylla i en fullmakt.
Ansökan om fullmakt Pdf, 2 MB.

Ansök om sänkning av hyra vid tillfälligt dubbel boende

Om du flyttar till äldreboende eller en LSS-bostad och inte hinner säga upp ditt hyreskontrakt eller få sålt den gamla bostaden till inflyttningsdatumet, så kan du ansöka om sänkning av den nya hyran.

För att ha rätt att ansöka om sänkt hyra på grund av tillfälligt dubbla boendekostnader ska din förra bostad vara uppsagd eller lämnad till försäljning. Du kan beviljas sänkning av den nya hyran under de tre första månaderna, från tillträdesdagen och till och med den med tredje månadens sista kalenderdag.

Du behöver skicka in ett bevis på uppsägning eller försäljningsuppdraget till oss.
Ansöka om tillfälligt sänkt hyra

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen

Gör därför en beräkning på pensionsmyndigheten innan du ansöker.

Pensionsmyndigheten

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice och få hjälp med en beräkning.

Telefon: 0771–776 776

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Ansök om bostadstillägg

Vill du veta mer om boende för äldre, hemtjänst eller hemsjukvård?

Boende för äldre

Hemtjänst

Hemsjukvård och rehabilitering

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?