Länk till startsidan

Stöd för vuxna

Aktuellt

Stöd för vuxna

Omsorg och stöd

Om du ser Lundabor som du tror kan behöva stöd, ta kontakt med socialtjänstens uppsökande verksamhet. Våra uppsökande socialarbetare arbetar kvällstid en kväll i veckan och kan hjälpa dem som är över 18 år.

Omsorg och stöd

Du som bor i Lunds kommun och behöver hjälp med rådgivning om vilken hjälp och stöd du kan få av socialtjänsten, att fylla i ansökan om försörjningsstöd eller liknande.