Länk till startsidan

Utredning av vuxna

Du som är över 25 år och har beroendeproblematik eller andra typer av psykosociala problem kan ansöka om stöd hos socialtjänsten. Här kan du läsa hur det går till att ansöka.

Så här ansöker du som är myndig

Du börjar med att vända dig till arbetsmarknads- och socialförvaltningen mottagningsenhet. Här får du prata med en socialsekreterare som lyssnar till vad du vill ha hjälp med och som kan ge dig lite allmän information. En kortare sammanfattning av samtalet lämnas sedan vidare till socialsekreteraren som kontaktar dig så snart vi kan.

När vi tagit emot din ansökan

En utredning inleds och du kommer att få träffa en socialsekreterare ett antal gånger innan ni tillsammans kommer fram till hur det stöd du behöver ska se ut. Denna utredning är även reglerad i socialtjänstlagen med syftet att du som enskild person ska få ditt önskemål allsidigt och professionellt belyst, och att den hjälpinsats vi sedan förmedlar är anpassad efter just dina behov. Vi använder oss i utredningen av en standardiserad bedömningsmetod (ASI) som bygger på frågor kring olika livsområden; fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge.

Vi har sekretess

Du som har ett ärende hos socialtjänsten blir registrerad i ett personregister. De uppgifter som finns i registret skyddas av sekretess och alla anställda har tystnadsplikt.

Får jag veta vad som står i utredningen?

När utredningen är färdig får du en kopia på denna. Med denna utredning följer även det beslut som är fattat och en motivering av beslutet. Du får också information om hur man överklagar beslutet, om du inte är nöjd.

Är du under 18 år?

Så här utreder vi barn under 18 år

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om vårt arbete.
Klaga eller ge beröm med e-tjänsten Tyck till.

Kontakta Mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta Mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?