Länk till startsidan

Utredning av vuxna

Du som är över 25 år och har ett skadligt bruk, beroende eller andra typer av psykosociala problem kan ansöka om stöd hos socialtjänsten. Här kan du läsa hur det går till att ansöka.

Så här ansöker du som är myndig

Du börjar med att vända dig till socialtjänstens mottagningsenhet. Här får du prata med en socialsekreterare som lyssnar till vad du vill ha hjälp med, ställer frågor och som kan ge dig lite allmän information om hur socialtjänsten arbetar. En kortare sammanfattning av samtalet lämnas sedan vidare till socialsekreteraren som kontaktar dig så snart det går.

När vi tagit emot din ansökan

En utredning inleds och du kommer att få träffa en socialsekreterare för samtal, innan ni tillsammans har en dialog om hur det stöd du önskar och behöver ska se ut. Denna utredning är reglerad i socialtjänstlagen och ska se till att du som individ ska få ditt önskemål allsidigt och professionellt belyst, och att den hjälpinsats vi sedan erbjuder är anpassad efter dina behov och ger förutsättningar för ett självständigt liv. Vid skadligt bruk och beroende använder oss i utredningen av en standardiserad bedömningsmetod (ASI) som bygger på frågor kring olika livsområden; fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge.

Vi har sekretess

Du som har ett ärende hos socialtjänsten blir registrerad i ett personregister. De uppgifter som finns i registret skyddas av sekretess och alla anställda har tystnadsplikt.

Får jag veta vad som står i utredningen?

När utredningen är färdig får du en kopia på denna. Med denna utredning följer även det beslut som är fattat och en bedömning som ligger till grund för beslutet. Du får också information om hur gör för att överklaga beslutet, om du inte är nöjd.

Är du under 18 år?

Så här utreder vi barn under 18 år

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om vårt arbete.
Klaga eller ge beröm med e-tjänsten Tyck till.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?