Länk till startsidan

Social förtur till bostad

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om att få social förtur till en bostad i Lunds kommun. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inga egna bostäder utan förturen vi kan bevilja gäller till LKF:s bostäder med minst ett och ett halvt års väntetid.

Ansök om förtur

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om att få social förtur till en bostad i Lunds kommun.

För att få social förtur ska du ha varit folkbokförd i kommunen i minst två år. Du ska även stå i det kommunala fastighetsbolaget LKFs bostadskö, eftersom din egen kötid alltid används i första hand för att få en bostad. Du som ansöker om social förtur med anledning av hot och våld i en nära relation behöver inte ha varit folkbokförd i kommunen i två år.

Denna typ av behov kan ge dig rätt till social förtur:

  • Dina barn far illa eller riskerar att fara illa.
  • Du eller någon annan i familjen har starka medicinska skäl, det vill säga att sjukdomen eller tillståndet skulle förbättras avsevärt med ett annat boende.
  • Du eller någon annan i familjen har utsatts för hot eller våld av en partner eller annan person/gruppering.
  • Om du använt våld mot någon närstående och efter överenskommelse behöver en ny lägenhet.
  • Du är under 28 år, i behov av socialförvaltningens insatser och klarar av ett eget boende. Intyg efter att du blivit utredd av socialförvaltningen krävs för att styrka detta.
  • Övriga starka skäl.

Alla behov ska kunna styrkas med intyg från exempelvis läkare, psykolog, hyresvärd eller socialsekreterare. Beslutet tas sedan efter våra politiskt beslutade riktlinjer.

Tänk på detta innan du ansöker

Ansökan ska vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan är du välkommen att boka en tid.

Du måste anmäla till oss om dina personuppgifter eller din adress ändras under tiden ansökan behandlas. Vid behov kommer vi att kalla dig till ett besök hos oss för att diskutera din ansökan ytterligare.

Om din ansökan beviljas

Om din ansökan beviljas hamnar du i en förturskö med minst ett och ett halvt års väntetid. Vi följer upp din situation var sjätte månad – för att få stå kvar i förturskön måste din situation vara oförändrad.

Du kommer bara att erbjudas en bostad, tackar du nej till denna får du inga andra erbjudanden.

Du kan inte garanteras en lägenhet i önskat område eller önskat läge. Innan du skriver kontrakt ska hyresvärden godkänna dig och socialförvaltningen har ingen möjlighet att påverka detta beslut.

Vi på arbetsmarknads- och socialförvaltningensöker de uppgifter vi behöver hos hyresvärd, folkbokföring och socialförvaltning för att kunna behandla din ansökan. Ditt namn och personnummer kan lämnas ut till tilltänkt hyresvärd. Detta godkänner du genom att skicka in din ansökan till oss.

Kontakt

För ytterligare information om ansökan om social förtur till bostad samt för ansökningshandlingar, kontakta oss:

E-post: socialfortur@lund.se
Telefon: 046-359 60 70

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?