Länk till startsidan

Bostad och hemlöshet

För att vi inom socialtjänsten ska hjälpa dig krävs att det är helt omöjligt för dig att själv lösa din situation. Det kan bero på beroende, psykisk ohälsa eller annan social problematik. När du kommer till oss arbetar vi aktivt för att hjälpa dig att hitta en mer permanent lösning.

Jourlägenheter för våldsutsatta

Socialtjänsten har för närvarande två möblerade jourlägenheter i Lund som är till för personer (med eller utan barn) som är utsatta eller riskerar att utsättas för hot eller våld. Lägenheterna är inte att anse som skyddade boenden även om adresserna inte lämnas ut.

Stödlägenheter

När du bor i en stödlägenhet tecknar du ett andrahandskontrakt med Lunds serviceförvaltning. Våra stödlägenheter kan erbjudas till personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden på grund av sociala och/eller psykiska problem och som är i behov stöd. Vid boende i stödlägenhet ingår även kontakt med socialrådgivare eller annan form av beslutad stödkontakt.

Akutboendet Piletorp

Piletorp drivs av Förenade Care på uppdrag av Lunds kommun och är ett akutboende för män och kvinnor från 18 år och uppåt, med en psykosocial problematik, beroende och/eller psykisk ohälsa. Här finns möjlighet till individuellt stöd och hjälp i kontakt med sjukvård, myndigheter och praktiskt socialpedagogiskt stöd. I verksamheten finns 22 platser för män och fyra för kvinnor.

Besöksadress: Snickarevägen 6
Kontakt: Verksamhetschef Malin Norrman
Telefon: 046–274 24 00
E-post: malinno@forenadecare.com

Ansök om bistånd till boende

Kontakta socialförvaltningens mottagningsenhet för information om hur du ansöker om en plats på något av våra boenden för hemlösa.
Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Bostad Först

Bostad Först bygger på tanken att människor behöver ett tryggt eget boende för att kunna ta itu med andra problem. Genom oss får du möjlighet att hyra en lägenhet i Lunds kommun. Samtidigt finns ett team till för dig för att ge dig den hjälp du vill ha och är i behov av.

Bostad Först riktar sig till dig som

  • Varit hemlös länge. Du har beroendeproblematik med eller utan psykisk ohälsa.
  • Har bott i många olika slags boenden utan att det blivit bra för dig.

Det här erbjuder vi dig

  • En egen lägenhet, som du har möjlighet att ta över kontraktet på.
  • Stöd av oss i Bostad Först-teamet. Det kan handla om stöd kring ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det vardagliga livet. Du bestämmer själv vad du vill ha för hjälp. Stödet utformas efter dina önskemål och behov.
  • Hembesök minst en gång i veckan. Utöver hembesöken träffas vi också på andra platser om du vill.

Det här förväntar vi oss av dig

  • Att du vill bo i en egen lägenhet.
  • Att du är motiverad till en förändring i ditt liv.
  • Att du är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran i tid och inte störa grannarna.
  • Att du tar emot oss i ditt hem minst en gång per vecka.
  • Att du är positiv till att ta emot stöd av oss i Bostad Först-teamet.

Mer om Bostad Först

Bostad Först är en evidensbaserad och av Socialstyrelsen rekommenderad metod för att motverka hemlöshet. Målgruppen är personer som lever i hemlöshet, har en psykosocial problematik och någon form av stödbehov. Utgångspunkten i Bostad först-modellen är att egen bostad är en mänsklig rättighet och att boende ska vara separerat från särskilda krav på till exempel drogfrihet. Att ha en bostad ses inte som ett slutmål utan som en förutsättning för att nå positiva förändringar i brukarnas liv.

Modellen infördes i Lund i september 2016. Hittills har verksamheten kunnat erbjuda ett antal brukare lägenheter via bland annat Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF).

Läs gärna mer om Bostad först på bostadforst.se

Upprop till hyresvärdar!

Lund har idag ett fåtal lägenheter inom Bostad Först-verksamheten. Målet är tio lägenheter varav hälften inom det kommunala och hälften inom det privata fastighetsbeståndet. Vi söker nu hyresvärdar som är intresserade av att bidra genom att hyra ut en lägenhet till en person med Bostad Först-stöd.

Hör av dig direkt till enhetschef Gemila Al Kuraishi!
Telefon: 046-359 37 19
E-post: gemila.alkuraishi@lund.se

Kartläggning av hemlöshet

Kartläggning av hemlösheten i Lunds kommun sker varje år i oktober.

Kartläggning av hemlöshet oktober 2022

Lunds kommuns definition av hemlöshet

Som hemlös räknas en person som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.

Person som är på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution och planeras att skrivas ut inom tre månader och inte har någon bostad ordnad efter utskrivning eller utflyttning.

Du är dock inte hemlös om du mera långsiktigt bor i kommunens särskilda boenden. Du räknas inte heller som hemlös om du bor i andra hand eller är inneboende på öppna bostadsmarknaden.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?