Länk till startsidan

Boenden för vuxna med skadligt bruk eller beroende

Här hittar du de boenden som erbjuds vuxna som har ett skadligt bruk eller beroende och står utan egen bostad i Lund.

Vem kan få hjälp?

För att vi på socialtjänsten ska hjälpa dig krävs att du är helt oförmögen att själv lösa din situation. När du bor här räknas du som hemlös och vi arbetar aktivt för att hjälpa dig att få en mer permanent bostad.

Boenden för dig som är drogfri eller under behandling

Lunds kommun har tre stödboenden för personer med skadligt bruk eller beroende med totalt 25 lägenheter.

För att få en lägenhet här krävs att du är drogfri eller under behandling för ditt beroende. Stödboendet hjälper till med att skapa en så stabil miljö som möjligt för dig. Personal från arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns tillgänglig alla dagar.

Du har en egen genomförandeplan med syfte att stärka dig att klara ditt eget liv och inte återfalla i beroende. Målet är att du som bor här på sikt ska klara ditt boende på egen hand.

Stödlägenheter

Boende i stödlägenhet innebär att du tecknar ett andrahandskontrakt med Lunds serviceförvaltning. Socialtjänstens stödlägenheter kan förmedlas till personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden och som är i behov stöd. Vid boende i stödlägenhet ingår även kontakt med socialrådgivare eller annan form av beslutad stödkontakt. Information om hur man gör för att söka bistånd till boende finns längre ner på denna sida.

Piletorp

Piletorps logiboende i Lund erbjuder boende till personer som befinner sig i akut hemlöshet. Målgruppen är män och kvinnor från 18 år och uppåt, som har en psykosocial problematik, beroende och/eller psykisk ohälsa. Det krävs ingen nykterhet och du kan komma hit akut. Piletorp är ett akutboende och har 22 platser för män samt 4 platser för kvinnor. Gästerna kan vara inomhus dygnet runt och har tillgång till dusch, möjlighet att tvätta och kan få rena kläder ur vårt klädförråd.

Telefon: 046-274 24 00
Besöksadress: Snickarevägen 6

Ansöka om bistånd till boende

Kontakta arbetsmarknads- och socialförvaltningens mottagningsenhet för information om hur du ansöker om plats på något av våra boenden.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?