Länk till startsidan

Hyresrådgivning, borgensförbindelse

Har du problem med att betala hyran? Eller behöver du hjälp med borgensförbindelse för att kunna teckna ett hyreskontrakt? Vi kan ge dig stöd för att trygga ditt boende.

Har du blivit uppsagd från din hyres- eller bostadsrätt? Har du fått en så kallad "rättelseanmaning" från din hyresvärd eller din bostadsrättsförening gällande störningar eller sanitära olägenheter?

Vänd dig då till Kvarbo. Vi försöker tillsammans med dig hitta lösningar för att trygga ditt fortsatta boende. Hyresrådgivningen är gratis och vi för inga journaler. Vi samverkar med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kronofogdemyndigheten, övriga enheter inom socialförvaltningen med flera.

Några fakta om hyresavtal

  • Hyran/avgiften betalas alltid i förskott och ska vara betald sista vardagen i månaden innan. Som exempel: hyran för april ska vara inbetald senast fredagen den 30 mars.
  • Hyresvärden/bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp ett avtal om den boende inte betalar sin hyra i tid.
  • Även störningar eller sanitära olägenheter kan utgöra grund för uppsägning.
  • Hyresvärden/bostadsrättsföreningen kan efter ett formellt betalningsföreläggande för obetalda hyror, alternativt efter beslut i hyresnämnd gällande störningar och sanitära olägenheter, begära att den boende avhyses från bostaden genom kronofogdemyndigheten.

Borgensförbindelse

Arbetsmarknads- och socialförvaltningenkan bevilja borgensförbindelse för personer där hyresvärden kräver borgensåtagande och där personen inte kan ordna detta på privat väg. Detta gäller endast personer som är i stort behov av bostad eller riskerar att förlora sin hyresrätt och inte kan lösa bostadssituationen på annat sätt.

Kommunal borgensförbindelse

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kan besluta om kommunal hyresgaranti vilket omfattar max sex månadshyror under två år. Detta gäller de personer som genom kommunal borgensförbindelse får ett eget förstahandskontrakt och bedöms ha ekonomiska förutsättningar att klara hyran. Kommunal borgensförbindelse innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel om du har en betalningsanmärkning och därför har svårt att få ett eget förstahandskontrakt eller om hyresvärden anser att du har för låg inkomst men att kommunen bedömer din inkomst som tillräcklig.

Kontakta Kvarbo

Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Kvarbo, Box 1255, 221 05 Lund.
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund.

Socialsekreterare

Anna Lindström
Telefon: 046-359 67 10
E-post: anna.lindstrom@lund.se

Benjamin Mebrahtu
Telefon: 046-359 47 56
E-post: benjamin.mebrahtu@lund.se

Ida Martinsson
Telefon: 046-359 55 45
E-post: ida.martinsson@lund.se

Telefax: 046-359 52 22

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?