Länk till startsidan

Skadligt bruk och beroende av alkohol och droger

Är du orolig över din egen konsumtion av alkohol eller droger? Kommunen ger stöd och insatser till dig som har ett skadligt bruk, beroende eller andra typer av psykosociala problem. Du börjar med att vända dig till socialtjänstens mottagningsenhet.

När du gjort en ansökan om stöd, får du träffa en socialsekreterare hos oss som gör en utredning. Vi bedömer då vilken stödinsats som passar dina behov bäst.

Vi arbetar med flera olika insatser, exempelvis CRA, Community Reinforcement Approach som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT), motivationshöjande behandling (MET), återfallsprevention (ÅP) och stöd av socialrådgivare.

Kontakta mottagningsenheten så hjälper vi dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Här beskriver vi hur en utredning går till.

Är du under 25 år?

Maria Skåne mellersta vänder sig till unga under 25 år som har problem med alkohol eller andra droger. Mariamottagningen vänder sig även till den unges föräldrar och närstående.

Läs mer om Maria Skåne mellersta här.

Är du orolig för en anhörig, vän eller arbetskamrat?

Kontakta mottagningsenheten. Om den du är orolig för vill ta emot hjälp, har vi mycket att erbjuda. Om personen inte vill ha hjälp, försöker vi motivera personen. Eftersom vi inte kan agera mot någons vilja, så avslutar vi ärendet om det inte går att motivera personen till en förändring.

Är du anhörig och i behov av stöd?

Vår socialtjänst anordnar anhöriggrupper för dig som är anhörig och i behov av stöd, enligt metoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). I gruppen får du möjlighet att dela dina erfarenheter och tankar med andra som befinner sig i liknande situation. Forskning visar att anhöriga som deltagit i CRAFT har mindre ångest och depression och även fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med skadligt bruk eller beroende till att söka hjälp.
Läs mer om anhöriggrupperna och anmäl dig här.

Är du orolig för någon som är under 18 år?

Om du är orolig att ett barn far illa på grund av eget eller vuxnas skadliga bruk eller beroende, ska du alltid göra en orosanmälan eller kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för att rådgöra.

Här hittar du mer information om hur du anmäler oro för ett barn.

Stödgrupper du kan delta i

Anonyma alkoholister

Anonyma Alkoholister, AA, är en gemenskap av människor som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att försöka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Läs mer om Anonyma alkoholister på deras webbsajt.

Anonyma narkomaner

Anonyma narkomaner, NA, är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem.

Läs mer om Anonyma narkomaner på deras webbsajt.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?