Länk till startsidan

Lösning klar för seniorluncher på helger och lov

I dag blev det klart att seniorluncher kommer att serveras på fyra av kommuns träffpunkter med start den 1 juli. Detta tack vare ett avtal mellan Lunds kommun och Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbete, LIPS. Seniorluncherna kommer att serveras alla veckodagar hela sommaren och under helger till hösten, enligt avtalet som vård- och omsorgsnämnden nu har godkänt.

Detaljbild: Äldre person med rynkig hand äter tårta från ett fat.

Lunds kommun har tidigare beslutat att ställa om från seniorrestauranger till att seniorer kan äta lunch i olika skolrestauranger på en rad platser runt om i kommunen, både i staden och i byarna. Under våren har 13 skolrestauranger öppnat för det som kallas seniorlunch. Flera av dem kommer att fortsätta vara öppna under sommaren.

För att erbjuda seniorer möjligheten att äta lunch tillsammans under sommartid och på helger, även efter att seniorrestaurangerna stänger den 30 juni, presenterar Lunds kommun nu en lösning som blir verklighet redan den 1 juli. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att ingå ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med LIPS – Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete. Maten kommer att levereras till LIPS från Töringelund. LIPS har antingen volontärer eller anställda på varje träffpunkt under luncherna som ska servera maten och se till att lokalerna är i ordning efter måltiden.

– Det är positivt att vi hittat en lösning tillsammans med LIPS som säkerställer en fortsatt hög service till våra seniorer. Detta blir ytterligare ett sätt där vi samverkar med civilsamhället för att göra Lunds kommun mer äldrevänligt, säger Christoffer Akej (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Utvärdering i flera steg

Avtalet med LIPS sträcker sig till den 30 december 2024. Lunds kommun kommer att utvärdera konceptet för att se hur väl det har fungerat efter sommaren och i oktober, och vård- och omsorgsnämnden gör en skriftlig uppföljning i december. Lunds kommun faktureras 200 000 kronor från LIPS vilket ska täcka anställning av personer som ska servera maten under hela perioden.

– Vi är glada över att tillsammans med LIPS kunna erbjuda seniorluncher på helgerna och loven med det här konceptet. Vårt mål har varit att erbjuda flera alternativ till seniorluncher och detta blir ett efterfrågat komplement till luncher på skolrestauranger, säger Niclas Snygg, verksamhetschef hemvård och hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen.

Arbetet fortsätter

Målet för kommunen är att kunna erbjuda ännu fler alternativ för seniorer som vill äta goda och trevliga måltider tillsammans i Lund. Förutom att samarbeta med föreningar fortsätter arbetet med att ta fram seniorerbjudanden för måltider hos Lunds krögare.

Tina Rosén, ordförande i LIPS, tycker att det har varit en bra, öppen och konstruktiv dialog med kommunen.

– Vi har sett att det har varit svårt för seniorrestaurangernas besökare att ta till sig konceptet med skolalternativet, och vi vill gärna hjälpa till och erbjuda ett alternativ. Med en fortsatt öppen dialog mellan målgruppen, kommunen och civilsamhället tror vi att vi kan överbrygga de flesta utmaningar vi står inför, säger hon.

Alla luncherbjudanden för dig som senior samlas på lund.se. Från slutet av juni kommer där också att finnas praktisk information om luncherna på träffpunkterna.

Fakta: LIPS och IOP

  • LIPS är en förkortning av Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete.
  • LIPS arbetar med att få föreningar i Lund att samarbeta. Syftet är att vara medlemsföreningarnas gemensamma röst gentemot Lunds kommun, näringsliv och befolkning.
  • Paraplyorganisationen ska verka för synergieffekter mellan kommunens aktörer inom socialt arbete samt för förbättrade förutsättningar att bedriva socialt arbete inom Lunds kommun.
  • LIPS ska också bidra till utveckling av rollen som volontär inom socialt arbete.
  • Idéburet offentligt partnerskap, eller IOP, är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål.

Uppdaterad:

Dela sidan: