Länk till startsidan

Lund satsar på mobila föräldrarådgivare tillsammans med kommunerna i mellersta Skåne

Sedan ungefär ett år tillbaka har Sanna Axberg arbetat som mobil föräldrarådgivare i Lunds kommun för att stötta BVC-mottagningarna. Stor efterfrågan och fin respons från mottagningarna gör att arbetet nu utökas, både i Lund och mellersta Skåne.

Sanna Axberg, familjebehandlare i Lunds kommun
Sanna Axberg, familjebehandlare i Lunds kommun

Tidigt stöd till föräldrar i samverkan med BVC

Tillsammans med kommunerna i mellersta Skåne har Lund tagit initiativ till att utöka arbetet med mobila föräldrarådgivare - totalt ska 4,5 tjänster tillsättas. Av dessa går 1 till Lund, 2 till Staffanstorp, Lomma och Burlöv samt 1,5 till Höör, Hörby och Eslöv.

Syftet med samarbetet är att hitta en modell för hur kommunerna kan jobba med alla BVC-mottagningar, inte bara de som är anslutna till en familjecentral. Det är angeläget både för kommunen och regionen att hitta gemensamma insatser för att skapa ett jämlikt stöd. Dessutom är det ett arbete som går i linje med framtidens socialtjänst, som har ett större fokus på tidiga och förebyggande insatser.

– Det finns redan ett samarbete bland Skånes mellersta kommuner kring barn och unga, men många av de aktiviteter vi jobbar tillsammans med idag är rätt långt in i vårdkedjan. Det har saknats ett initiativ för hur vi kan samarbeta på primärvårdsnivå, berättar Anna Burston, verksamhetschef barn, unga och familjestöd.

De mobila föräldrarådgivarna kommer att erbjuda samma stöd som familjecentralerna erbjuder, men i mobil form och till familjer som går till BVC-mottagningar som inte är knutna till en familjecentral. Förhoppningen är att nå ut till fler och att sänka trösklarna till hjälp och stöd från socialtjänsten.

– Jag har märkt att efterfrågan på stöd är stor och jag har inte riktigt räckt till. Genom att utöka arbetet och samverka med andra kommuner hoppas vi kunna erbjuda ett likvärdigt stöd till alla familjer i de mellersta kommunerna, innan problemen hinner bli allt för stora, berättar Sanna.

Vill du veta mer om stöd för familjer?

Stöd till familjen

Uppdaterad:

Dela sidan: