Länk till startsidan

Frivilligkraft

Hos Frivilligkraft samlas volontäruppdrag som gör det enklare att hjälpa till. Det kan handla om att hjälpa någon att handla mat, servera fika på ett evenemang eller stötta någon till följd av social isolering.

Vad kan frivilliguppdragen innebära?

Frivilliguppdragen kan innebära att stötta andra människor som behöver få hjälp med till exempel inköp eller att hämta böcker på biblioteket. Du kan även stötta de som försöker komma tillbaka till vardagen efter lång isolering och som nu behöver sällskap på en promenad, följa med till träffpunkt eller kanske ett telefonsamtal.

Verksamheter anslutna till Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor kan också lägga upp uppdrag kopplade till deras verksamhet. Kanske kan du hjälpa till på något evenemang i en förening?

I anslutning till besök utanför hemmet är det fortsatt viktigt att iaktta de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smittspridning: hålla avstånd, upprätthålla god handhygien samt vara uppmärksam på symtom.

Vill du bli volontär?

Du kan registrera dig som volontär och se vilka uppdrag som finns just nu i Frivilligkrafts webbapp. Du behöver ha Bank-ID för att kunna registrera dig. Webbappen lanserades i december 2021. Ser det tomt ut i uppdragslistan? Appen fylls på efter hand.

Vill du ha stöd från en volontär?

Om du behöver stöd finns det volontärer som gärna hjälper dig med att exempelvis handla mat, köpa receptfria läkemedel eller att låna böcker från biblioteket. Du kan även få stöttning i att bryta social isolering till följd av covid-19, till exempel med promenadsällskap. Tänk på att det är volontärer och att uppdragen bygger på frivillighet och möjlighet, och att vi därför inte kan garantera att en volontär antar ditt uppdrag.

Frivilligkraft riktar sig främst till dig som inte har stöd av Lunds kommun sedan tidigare, till exempel hemvård. Du kan söka stöd genom att anmäla dig i e-tjänsten nedan eller genom att ringa till oss.

Anmäl dig i e-tjänsten

Hit kan du som behöver stöttning ringa: 046-359 48 72

Du kan också skicka e-post: frivilligkraft@lund.se

Vill din verksamhet lägga in uppdrag?

Kontakta oss via e-post: frivilligkraft@lund.se.

Kom ihåg att din organisation behöver vara ansluten till Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor. Är ni inte det än? Läs mer om Överenskommelsen.

Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?