Länk till startsidan

Frivilligkraft

Hos Frivilligkraft samlas volontäruppdrag som gör det enklare att hjälpa till. Det kan handla om att hjälpa någon att handla mat, delta på språkcafé, hålla i aktiviteter för barn, servera fika på ett evenemang eller stötta någon till följd av social isolering.

Är du redan registrerad som volontär?

Logga in på Frivilligkraft för att ta dig an nya uppdrag.

Frivilligkraft

Frivilligkraft samordnar stöd till flyktingar från Ukraina

Hos Frivilligkraft samlas volontäruppdrag som gör det enklare att hjälpa till. I samband med Ukrainakrisen får Frivilligkraft en delvis ny roll: att samordna stöd och hjälp till flyktingar. Organisationer som på olika sätt hjälper flyktingar från Ukraina kan söka volontärer till dessa uppdrag via Frivilligkraft. Likaså kan Lundabor som vill hjälpa till gå in och söka volontäruppdrag som organisationer lägger ut. När det gäller stöd till flyktingar från Ukraina är det inte möjligt för privatpersoner att lägga ut uppdrag, utan uppdragen ska arrangeras av organisationer.

Vill du bli volontär?

Du kan registrera dig som volontär och se vilka uppdrag som finns just nu i Frivilligkrafts webbapp. Du behöver vara över 16 år och ha bank-id för att kunna registrera dig.

Jag vill registrera mig som volontär

Vad kan frivilliguppdragen innebära?

Frivilliguppdragen kan innebära att stötta andra människor som behöver få hjälp med exempelvis inköp av böcker eller boklån på biblioteket. Du kan även stötta de som försöker komma tillbaka till vardagen efter lång isolering och som nu behöver sällskap på en promenad, följa med till träffpunkt eller kanske ett telefonsamtal.

Verksamheter anslutna till Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor kan också lägga upp uppdrag kopplade till deras verksamhet. Kanske kan du hjälpa till på något evenemang i en förening?

I anslutning till besök utanför hemmet är det fortsatt viktigt att vara uppmärksam på symtom och stanna hemma om du är sjuk.

Vill du ha stöd från en volontär?

Om du behöver stöd finns det volontärer som gärna hjälper dig med att exempelvis handla mat, köpa receptfria läkemedel eller att låna böcker från biblioteket. Du kan även få stöttning i att bryta social isolering till följd av covid-19, till exempel med promenadsällskap.

Vi vill förtydliga att Frivilligkraft är en förmedling för stödsökande och volontärer och att det endast är möjligt att få hjälp i mån av att det finns en tillgänglig volontär som är villig att anta uppdraget. Vidare vill vi understryka att hjälp via volontärer inte kan ersätta det stöd som tillhandahålls av hemtjänsten. Har man behov av hjälp och stöd för att klara sin vardag behöver man ansöka om detta från hemtjänsten. Du kan få stöd av volontär via Frivilligkraft, så länge volontären inte väntas utföra samma uppdrag som hemtjänsten har.

Till exempel: om du behöver regelbunden hjälp med att handla mat behöver du ansöka om stöd från hemtjänsten. Om du däremot behöver hjälp med att handla mat vid ett enstaka tillfälle på grund av karantän eller dylikt kan du söka stöd av en volontär via Frivilligkraft.

Hit kan du som behöver stöttning ringa: 046-359 48 72

Du kan också skicka e-post: frivilligkraft@lund.se

Vill din verksamhet lägga in uppdrag?

Kontakta oss via e-post: frivilligkraft@lund.se.

Kom ihåg att din organisation behöver vara ansluten till Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor. Är ni inte det än? Läs mer om Överenskommelsen.

Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?