Länk till startsidan

För dig som vill hjälpa dina medmänniskor

Vill du hjälpa dina medmänniskor? Det finns många sätt du kan hjälpa till på och varje insats är guld värd. Genom kommunen kan du hjälpa äldre människor, barn, nyanlända eller personer med funktionsnedsättning. Här kan du ta reda på vilket uppdrag som passar dig.

Frivilliga insatser för de som behöver stöd

Gör en frivillig insats som kan höja livskvaliteten för de som i coronavirusets spår behöver stöttning med enklare vardagsärenden, eller stöd i att bryta lång social isolering och ensamhet.

Volontär för de som behöver stöd

Frivilliga insatser för nyanlända

Engagera dig för integration av nyanlända och välkomna nya lundabor på bästa möjliga sätt.

Engagera dig för integration

Avlösare, ledsagare eller kontaktperson

Som ledsagare, avlösare eller kontaktperson stöttar du en person med funktionsnedsättning till ett aktivt, socialt och meningsfullt liv. Uppdragen passar dig som vill jobba extra några timmar i veckan eller månaden.

Kontakt

E-post: lak.info@lund.se

God man, förvaltare eller förmyndare

God man, förvaltare och förmyndare är olika typer av ställföreträdare. Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan exempelvis handla om att hjälpa någon att förvalta sin egendom.

Bli god man eller förvaltare

God man för ensamkommande barn

Familjehem och jourhem

Som familjehem har ni ansvar för barnets omvårdnad och utveckling. Det kan handla om både kortare och längre placeringar och ibland kan barnet ha behov av att stanna under hela sin uppväxt. I jourhemmet stannar barnet en kortare tid, tills att det antingen kan åka hem till sin familj igen eller att det placeras i till exempel ett familjehem.

Bli familjehem eller jourhem

Kontaktfamilj, kontaktperson

Som kontaktfamilj ska ni ha tid en eller två helger i månaden för ett eller flera barn eller ungdomar som har behov av att komma bort ibland. Som kontaktfamilj ger ni barnet tillgång till en bonusfamilj och barnets föräldrar får avlastning.

Som kontaktperson åtar du dig att träffa en ung eller vuxen människa en eller ett par gånger i veckan för att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering, ge stöd i vardagssituationer och vara en vuxen person som lyssnar.

Kontaktfamilj, kontaktperson för barn, unga eller vuxna

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?