Länk till startsidan

God man för ensamkommande barn

Alla ensamkommande, minderåriga barn som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och vårdnadshavare har rätt att få en god man som kan företräda dem i föräldrarnas ställe.

Just nu har vi inget behov av fler goda män till ensamkommande barn. När ett behov uppstår kommer vi att öppna upp möjligheten att ansöka om att bli det.

Vad gör en god man?

I uppdraget som god man är du både i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Du förvaltar barnets egendom och företräder det i ekonomiska och rättsliga frågor. Du behöver också känna till hur asylprocessen fungerar.

Din närvaro vid möten är viktig, som vid asylutredning på Migrationsverket, möten med socialsekreterare och vid utvecklingssamtal i skolan. Du behöver ha möjlighet att avsätta tid under vardagar. Som god man ska du etablera ett förtroende till barnet vilket du gör genom att träffa det regelbundet. Ett bra sätt att få barnet att integreras i samhället är genom olika fritidsaktiviteter.

En annan del i uppdraget är att bevaka barnets personliga angelägenheter. Som god man ska du se till att barnets behov av omsorg och trygghet blir tillgodosedda. Den dagliga omsorgen ansvarar familjehemmet eller boendet för. Du försäkrar dig om att barnet har det bra genom att du har en aktiv och regelbunden kontakt med barnet och boendet, samt med myndigheter kring barnet.

Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär:
God man för ensamkommande barn Pdf, 896 kB.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om barnet får uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare innebär samma åtagande som att vara god man för barnet. Skillnaden är att uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är ett mer långsiktigt åtagande. Det är tingsrätten som beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavare efter en ansökan från arbetsmarknads- och socialnämnden. Om du är intresserad av att fortsätta hjälpa barnet efter att barnet har fått uppehållstillstånd kan du hos arbetsmarknads- och socialnämnden anmäla intresse om att bli barnets särskilt förordnade vårdnadshavare.

För mer information om vad särskilt förordnad vårdnadshavare innebär:
Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Pdf, 209 kB.

Redovisning av uppdraget

Redovisningen gör du kvartalsvis och skickar in inom en månad efter redovisningsperioden.

Redovisning av uppdrag och begäran om arvode - god man för ensamkommande barn

Överförmyndarenheten

Telefon: 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bangatan 8

Överförmyndarenheten har telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10–12. Vill du besöka oss behöver du boka en tid. Ring eller mejla oss för att boka.

Lund och Eslöv bildar gemensam överförmyndarnämnd

Den 1 januari 2023 bildar Lunds och Eslövs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Lund är den största kommunen och det är därför naturligt att Lund blir så kallad värdkommun för den nya nämnden. Det nya gemensamma överförmyndarkontoret kommer att ligga i Lund.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?