Länk till startsidan

Försörjningsstöd till studenter

Är du student och behöver försörjningsstöd under sommaruppehållet? Ansökan görs i den kommun du vistas under sommaruppehållet. Information nedan riktar sig till dig som ska ansöka i Lunds kommun.

Vem får försörjningsstöd?

För att du ska kunna få försörjningsstöd måste fem villkor vara uppfyllda:

 • Att du inte har pengar till sin försörjning, gäller även bankmedel, fonder och andra tillgångar
 • Att du inte kan få eller ta något arbete som ger tillräcklig inkomst
 • Att du inte studerar någon sommarkurs eller bedriver andra studier under sommaren
 • Att du deltar i erbjuden praktik
 • Gifta/sammanboende gör ansökan gemensamt oavsett den andre partens försörjningsbehov.

Arbetssökande

Du som söker försörjningsstöd förutsätts

 • I god tid inför sommaren aktivt ha sökt arbete inom pendelavstånd och kunna redovisa detta.
 • Fortsätta söka arbeten under sommaruppehållet (även under pågående praktik)
 • Ta del av Arbetsförmedlingens service för studerande under sommaruppehållet

Praktikplats

Alla som söker försörjningsstöd under sommaruppehållet och inte har fått något feriearbete eller inte är berättigade till A-kassa eller Alfakassa kommer att erbjudas praktikplats i mån av plats. Praktiken varar under fyra veckor, fyra timmar per dag. Praktiken äger rum på arbetsplatser inom kommunen eller ideella föreningar. Möjlighet finns även till dialog kring att ordna en egen praktikplats.

Hur söker jag försörjningsstöd?

Studentmottagningen öppnar 1:a juni och du börjar med att kontakta Mottagningsenheten på telefon 046-359 70 10.

Du kommer att få svara på några korta frågor. Därefter blir du uppringd av en socialsekreterare för en längre telefonintervju. Du får då instruktioner om hur du går vidare och gör din ansökan.

Efter att du blivit uppringd av en socialsekreterare görs ansökan digitalt med vår e-tjänst ”Mitt försörjningsstöd”.

Ansök om försörjningsstöd

Du kan ansöka om försörjningsstöd och följa ditt ärende i e-tjänsten ”Mitt försörjningsstöd”. Du som är folkbokförd i Lund kan logga in med hjälp av BankID/e-legitimation.

Vilka bilagor ska bifogas?

När du söker försörjningsstöd som student är det ett antal bilagor du behöver bifoga ansökan för att vi ska kunna bedöma din ansökan. Här listar vi dem som du ska bifoga om de är relevanta för dig. Det är enklast att skicka in dem i vår e-tjänst Mitt försörjningsstöd. Tänk på att enbart använda dessa tecken i filnamnet: A–Ö och 0–9.

 • CSNs beslut om studiemedel samt utbetalningsplan.
 • Förteckning över sökta arbeten under vårterminen med datum som anger när arbetena är sökta.
 • Anställningsbevis eller dylikt om du har jobb under sommaren.
 • Inkomstspecifikationer för tre månader. Exempelvis lönespecifikationer.
 • Samtliga sidor i senaste deklarationen eller kontrolluppgifter från Skatteverket. Så här hittar du kontrolluppgifter från Skatteverket:
  1. Gå in på Skatteverket.se och logga in
  2. Gå in på Inkomstdeklaration 1.
  3. Gå in på Kontrollera.
  4. Hela sidan du får upp efter att ha klickat på Kontrollera ska redovisas. Var noga så att allting kommer med – alla rubriker, beloppen och personnummer, som syns högst upp eller längst ner på sidan.
  5. Redovisa även sidorna från alla de rubriker i sammanställningen som har belopp/som du kan klicka på, även här ska personnummer synas.
 • Kontoförteckning från dina banker som visar hur många bankkonton du har.
 • Kontoutdrag för tre månader från alla dina bankkonton. Det är viktigt att det löpande saldot framgår.
 • Hyreskontrakt och hyresavier.
 • Inneboendekontrakt om du har en inneboende.
 • Hemförsäkringsbrev där premien och hemförsäkringens omfattning framgår. Endast grundförsäkringen godkänns.

Läkarintyg avseende sjukskrivning om du inte är arbetsför.

De räkningar du vill söka försörjningsstöd för. Bifoga även kvitton om de är betalda.

Mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta Mottagningsenheten.

Telefon 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15
E-post
mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?