Länk till startsidan

God man, förvaltare och förmyndare

Aktuellt

God man, förvaltare och förmyndare

Omsorg och stöd

Vill du finnas där för en medmänniska som behöver hjälp att klara sin vardag? Vi behöver fler som står vid någons sida. Genom att bli god man eller förvaltare gör du en viktig insats för någon som har svårt att klara sin vardag.

Omsorg och stöd

Om du ser Lundabor som du tror kan behöva stöd, ta kontakt med socialtjänstens uppsökande verksamhet. Våra uppsökande socialarbetare arbetar kvällstid en kväll i veckan och kan hjälpa dem som är över 18 år.