Länk till startsidan

Förmyndare för barn

Aktuellt

Förmyndare för barn

Omsorg och stöd

Du som bor i Lunds kommun och behöver hjälp med rådgivning om vilken hjälp och stöd du kan få av socialtjänsten, att fylla i ansökan om försörjningsstöd, andra blanketter med mera.

Omsorg och stöd

Om du ser Lundabor som du tror kan behöva stöd, ta kontakt med socialtjänstens uppsökande verksamhet. Våra uppsökande socialarbetare arbetar kvällstid en kväll i veckan och kan hjälpa dem som är över 18 år.