Länk till startsidan

Uttag eller omplacering av pengar från spärrat konto

När underårig får pengar på grund av arv, försäkringsersättning eller brottsskadeersättning sätts beloppet i vissa fall in på ett överförmyndarspärrat bankkonto. För att ta ut pengar därifrån behöver ansökan om uttag från spärrat konto göras.

Om du är förmyndare för ett barn som har fått försäkringsersättning, brottsskadeersättning eller annat och vill omplacera dessa medel, sker detta genom att du ansöker om uttag från spärrat konto, där du samtidigt anger vilket syfte uttaget sker till. För omplacering i aktier, specialfonder eller försäkringar krävs dels samtycke till uttag från spärrat konto, och dels överförmyndarnämndens samtycke till placeringsformen. Föräldrar får dock utan överförmyndarens samtycke, placera barnets tillgångar vid köp av andel i värdepappersfond eller obligationer som utfärdats av stat, kommun eller bank eller vid insättning i allemansfond.

E-tjänster och blanketter

Du hittar alla e-tjänster och blanketter samlade på en sida

E-tjänster och blanketter för dig som är god man eller förvaltare

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?