Länk till startsidan

När behöver ett barn god man eller särskilt förordnad förmyndare?

Fram till 18-årsdagen ska barn ha en företrädare som beslutar om frågor som gäller deras ekonomi och egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare och företräder sitt barn i bland annat ekonomiska angelägenheter. I vissa situationer kan det behövas en utomstående företrädare, det kan vara en god man eller en särskilt förordnad förmyndare.

Skillnad på vårdnad och förmyndarskap

Det är skillnad på att ha vårdnaden och förmyndarskapet för ett barn. Vårdnaden innebär den dagliga omvårdnaden av ett barn och förmyndarskapet gäller ansvar för barnets rättsliga och ekonomiska frågor. En förälder som är ensam vårdnadshavare är också ensam förmyndare för sitt barn. En god man eller särskilt förordnad förmyndare har oftast bara ansvar för förmyndarskapet.

När behövs en särskilt förordnad förmyndare?

Barn under 18 år kan av olika anledningar behöva en förmyndare som inte är deras förälder. Det är tingsrätten som utser en särskilt förordnad förmyndare för ett barn och överförmyndarnämnden kan lämna in en ansökan. Nedan följer några exempel när detta blir aktuellt.

  • Om båda föräldrarna är döda, minderåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare, kan tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare.
  • Om en förälder får en förvaltare, kan han eller hon inte företräda barnet och det behöver därför utredas om en utomstående förmyndare behöver utses.
  • Om en förmyndare av något skäl inte kan vara förmyndare ensam kan tingsrätten förordna en medförmyndare.

När ett barn står utan både vårdnadshavare och förmyndare kan tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare som både blir vårdnadshavare och förmyndare för barnet. En ansökan i dessa fall görs av arbetsmarknads- och socialnämnden, som föreslår vem som ska bli barnets vårdnadshavare.

Som förmyndare ansvarar vårdnadshavaren också för barnets ekonomiska angelägenheter och i sådant som inte finns reglerat. Tingsrätten kan dock besluta att annan person ska ansvara för barnets ekonomiska angelägenheter. Det betyder att det kan finnas två eller flera som ansvarar för barnet och att ansvaret kan delas upp mellan dessa i en vårdnadsdel och i en förmynderskapsdel.

En särskilt förordnad förmyndare är redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden.

När behövs en god man?

En god man behöver till exempel utses när barnets förälder har intressen som kan anses stå i motsats till barnets intressen. Nedan följer några exempel när det blir aktuellt.

  • Om barn och förälder blir delägare i samma dödsbo.
  • Vid aktie- eller låneaffärer mellan förälder och barn.
  • Om barnet driver en process mot sin förälder.
  • Om barnet ska ta emot fast egendom eller bostadsrätt av sin förälder.

Ansökan om att förordna en god man görs skriftligen till överförmyndaren som också fattar beslut i frågan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?