Länk till startsidan

Arbetslöshet

Om du är arbetslös ska du i första hand själv söka ett arbete. Det finns även möjlighet att få stöd i ditt sökande av Arbetsförmedlingen och av olika verksamheter hos oss på kommunen.

Är du skyddssökande från Ukraina och vill arbeta eller studera i Sverige?

Du som är mellan 18 och 65 år, omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, bor i Lunds kommun och vill ha ett arbete eller studera i Sverige kan få stöd av oss som arbetar i projektet Care Ukraina–Lund.

Vi erbjuder dig en coach som hjälper dig på vägen mot ett arbete eller studier. Välkommen att skicka en intresseanmälan till oss, så kontaktar vi dig för ett informationsmöte.

Är du ung och saknar arbete och studier?

Är du mellan 16 och 29 år och har en önskan om att börja arbeta eller att börja studera? Du kanske har svårt att ta det steget till följd av exempelvis psykisk ohälsa eller en funktionsvariation? Då är du varmt välkommen till oss på Ung med samverkansbehov (USB) i Lund.
Tillsammans arbetar vi motiverande, inspirerande och helhjärtat utifrån dina förutsättningar, dina styrkor och din livssituation för att ta dig närmare arbete eller studier.

För mer information, kontakta Jakob Svensson.
E-post: jakob.svensson@lund.se

Vill du ta steget in i ett vård- och omsorgsarbete?

Anmäl dig till Kompetenstrappan

Om du idag står långt från arbetsmarknaden och är intresserad av ett arbete där du kan göra skillnad i andra människors liv så kan kompetenstrappan vara rätt för dig. Inom Kompetenstrappan erbjuds du personligt stöd, individuellt anpassad utbildning och praktik så att du på bästa sätt rustas för ett arbete inom vård- och omsorg.

För mer information, kontakta kompetenstrappan@lund.se

Möter du Sfi-studerande som behöver en lugnare miljö för att klara utbildningen?

Personer som nyligen flyttat till Sverige och som till följd av PTSD och migrationsrelaterad ohälsa har svårt att delta i svenska för invandrare (SFI) har möjlighet att få studera i en mindre grupp och lugnare miljö. På Insam är undervisningen anpassad med tydliga rutiner, kortare lektioner och fler pauser. Parallellt med utbildningen erbjuds deltagarna hjälp att förbättra sin hälsa och att närma sig arbetslivet. Hos Insam arbetar SFI-lärare tillsammans med hälsocoach, arbetsmarknadskonsulent och arbetsförmedlare, för att ge bästa möjliga stöd!

För mer information, kontakta Tove Hessmark Pehrsson.
E-post: tove.hessmarkpehrsson@lund.se

Försörjningsstöd till arbetslösa

Om du inte klarar din egen försörjning kan du bli aktuell för försörjningsstöd (socialbidrag). Då kommer du att träffa oss på arbets- och försörjningsenheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att du så snabbt som möjligt kan klara din egen ekonomi igen!

Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna arbeta och leva ett självständigt liv utan behov av försörjningsstöd. Vägen kan gå via utbildning, praktik eller annan individuellt anpassad insats.

Mer om försörjningsstöd

Sysselsättning och stöd till dig med en psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år och vill hitta jobb, studier eller något att göra kan få hjälp. Vi strävar efter att kunna hjälpa både arbetstagare och arbetsgivare vid rekryteringar och samarbetar med flera aktörer på arbetsmarknaden.

Sysselsättning och stöd

Socialbidrag, försörjningsstöd

Vakanser – lediga jobb på ett ställe

Öresund direkt

Karriärguiden

Kvalificerade yrkesutbildningar

Centrala studiestödsnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?