Länk till startsidan

Sysselsättning och stöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år och vill hitta jobb, studier eller något att göra kan få hjälp av oss på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Hör av dig så hjälps vi åt!

Hör i första hand av dig till mottagningsenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Vi hjälper dig till arbete eller studier med IPS-metoden

Vill du arbeta eller börja studera så hjälper våra arbetsspecialister dig på dina villkor. Våra arbetsspecialister utgår från dina behov, intressen och förmågor när ni tillsammans gör upp en plan – enligt IPS-metoden (individuell placering med stöd).

Vi börjar tidigt söka jobb eller studier tillsammans med dig och det kan göras på olika sätt beroende på dina förmågor och önskemål. Det kan handla om traditionella sökvägar, informella nätverk eller personliga kontakter med arbetsgivare. När du börjar en anställning eller studier kommer arbetsspecialisten att erbjuda dig individuellt anpassat stöd på eller utanför arbetet eller studierna. Vi har inga färdiga jobb eller studieplatser att erbjuda utan söker tillsammans med dig.

Vi går alltid tillväga på det sätt som du önskar. Vi kan hjälpa dig med allt från att skriva CV, träna inför intervjuer, hitta och söka utbildning, kontakta CSN, ge ekonomisk vägledning till att kontakta arbetsgivare och närvara vid intervjuer. Stödet är inte tidsbegränsat utan finns kvar så länge du behöver det.

För att ha rätt till dessa stödinsatser ska du

  • Vilja arbeta eller studera inom en snar framtid.
  • Vara i arbetsför ålder.
  • Bo i Lunds kommun.
  • Ha en psykisk funktionsnedsättning och en kontakt inom psykiatrin.

Praktik via Framsteget

Framsteget syftar till att stötta individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har en upplevd och/eller dokumenterad psykisk ohälsa, att närma sig arbetslivet genom praktik eller volontärarbete som på sikt kan bidra till självförsörjning.

Tillsammans med en arbetscoach söker du en praktikplats eller volontärarbete efter dina önskemål. Du får individuellt stöd och handledning innan och under pågående praktik. Vid behov kan du få stöd av arbetsterapeut med bedömning av din arbetsförmåga.

Stödet baseras på Supported Employment med inslag från IPS. För att få insatsen behövs ett beslut om bistånd från socialtjänsten.

Arbetsterapeuter ger stöd

Arbetsterapeuterna hjälper dig som är över 20 år och har kontakt med specialistpsykiatrin eller en insats inom socialtjänsten, med stöd och struktur i hemmiljön för att möjliggöra dagliga aktiviteter och öka självständigheten. Kognitiva hjälpmedel som skrivs ut till personer med psykiska funktionshinder som kan kompensera för nedsatta eller förlorade funktioner men även träna upp din förmåga. För att ha rätt till stöd behöver du ha en kontakt inom specialistpsykiatrin.

Arbeta på Arbetscentrum

Arbetscentrum erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning meningsfull sysselsättning, utan krav på att gå vidare ut i arbete. Sysselsättningen anpassas efter dina behov, förutsättningar och önskemål. Handledarna på Arbetscentrum arbetar individanpassat med återhämtningsinriktat förhållningssätt.

Här finns arbetsgrupper med olika inriktningar: snickeri, trädgård/service, sömnad, kök, café, bageri, konst och skapande, friskvård och media. Allt som tillverkas på Arbetscentrum kommer att komma någon kund till godo, till exempel som beställningsarbeten eller som varor i butiken och caféet.

Kontakt och hitta hit

Besöksadress: Arbetscentrum, Tage Erlanders väg 6, Lund
Telefon: 046-359 59 05

Besöksadress till våra arbetsspecialister inom IPS och arbetsterapeuter på Kristallen, Brotorget 1 i Lund

Blå träbyggnad där det står butik ovanför entrén.
Arbetscentrum

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?