Länk till startsidan

Sysselsättning och stöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år och vill hitta jobb, studier eller något att göra kan få hjälp av oss på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Hör av dig så hjälps vi åt!

Hör i första hand av dig till Mottagningsenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Vi hjälper dig till arbete eller studier

Vill du arbeta eller börja studera så hjälper våra arbetsspecialister dig på dina villkor. Våra arbetsspecialister utgår från dina behov, intressen och förmågor när ni tillsammans gör upp en plan – enligt IPS-metoden (individuell placering med stöd).

Vi börjar tidigt söka jobb eller studier tillsammans med dig och det kan göras på olika sätt beroende på dina förmågor och önskemål. Det kan handla om traditionella sökvägar, informella nätverk eller personliga kontakter med arbetsgivare. När du börjar en anställning eller studier kommer arbetsspecialisten att erbjuda dig individuellt anpassat stöd på eller utanför arbetet eller studierna. Vi har inga färdiga jobb eller studieplatser att erbjuda utan söker tillsammans med dig.

Vi går alltid tillväga på det sätt som du önskar. Vi kan hjälpa dig med allt från att skriva CV, träna inför intervjuer, hitta och söka utbildning, kontakta CSN, ge ekonomisk vägledning till att kontakta arbetsgivare och närvara vid intervjuer. Stödet är inte tidsbegränsat utan finns kvar så länge du behöver det.

För att ha rätt till dessa stödinsatser ska du:

  • vilja arbeta eller studera inom en snar framtid
  • vara i arbetsför ålder
  • bo i Lunds kommun
  • ha en psykisk funktionsnedsättning och en kontakt inom psykiatrin

Arbetsterapeuter ger stöd

Arbetsterapeuterna hjälper dig som är över 20 år och har kontakt med specialistpsykiatrin eller en insats inom socialtjänsten, med stöd och struktur i hemmiljön för att möjliggöra dagliga aktiviteter och öka självständigheten. Kognitiva hjälpmedel som förskrivs till personer med psykiska funktionshinder som kan kompensera för nedsatta eller förlorade funktioner men även träna upp din förmåga. För att vara berättigad till stöd behöver du ha en kontakt inom specialistpsykiatrin.

Arbeta på Arbetscentrum

Arbetscentrum erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning. Arbetscentrum är en sysselsättning utan krav på att gå vidare ut i arbete, som anpassas till dina behov. Ditt deltagande anpassas utifrån dina förutsättningar och kan variera mellan allt från någon timme i veckan till flera timmar per dag.

Här finns arbetsgrupper med olika inriktning: snickeri, trädgård/service, sömnad, kök, café och media. Du som deltar i grupperna får även ett erbjudande om friskvård. Allt som tillverkas på Arbetscentrum kommer att komma någon kund till godo, till exempel som beställningsarbeten eller som varor i butiken och caféet.

Blå träbyggnad där det står butik ovanför entrén.
Arbetscentrum

Besöksadress: Arbetscentrum, Tage Erlanders väg 6, Lund
Telefon: 046-359 59 05

Besöksadress till våra arbetsspecialister inom IPS och arbetsterapeuter på Kristallen, Brotorget 1 i Lund

Kontakta Mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta Mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?