Länk till startsidan

Personligt ombud för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt att få ett personligt ombud (PO). Ombudet ger stöd i syfte att stärka dig i din förmåga att leva ett självständigt liv i samhället.

Det kan till exempel handla om att coacha dig till rätt instans i olika ärenden. Det är alltid den enskilde som själv bestämmer om man vill ha stöd från ett personligt ombud. Stödet är kostnadsfritt. Det personliga ombudet har tystnadsplikt. Det finns tre personliga ombud verksamma i Lund.

Kontaktuppgifter till personliga ombud i Lunds kommun

Livet blir lätt övermäktigt och oroligt för mig. Jag behöver känna trygghet och förtroende, och det gör jag för mitt ombud. Jag har inga anhöriga så detta stöd är extra viktigt.

Detta berättar Inger som har haft PO i över tio år. (Ur en artikel om personligt ombud från tidskriften Social politik)

Det är bara kommunerna som kan söka statliga medel till personliga ombud, men kommunerna kan sedan välja att sluta avtal med en fristående entreprenör som exempelvis PO-Skåne.

Organisationen PO-Skåne

PO-Skåne är en organisation för fristående personliga ombud vars syfte är att ta tillvara brukares och anhörigas erfarenheter och kunskaper. PO-Skåne bildades av Skåneavdelningarna inom RSMH och Schizofreniförbundet.

PO-Skånes webbplats

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?