Länk till startsidan

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd är ett stöd för dig som inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj. Syftet är att ge dig tillfällig hjälp med din ekonomi och förutsättningar för att få ett arbete, så att du kan bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Första torsdagen varje månad klockan 11.30–14 är tjänsten stängd för service.

Frågor om e-tjänsten, läs mer här.

Läs detta innan du söker:

Krav för att få försörjningsstöd

Det finns ett antal krav som du behöver leva upp till för att ha rätt till försörjningsstöd. De handlar om att du varje månad ska göra vad du kan för att klara dig utan försörjningsstöd. Att komma på bokade möten med dina handläggare hos oss är också ett krav.

Första gången du söker behöver du även kunna visa att du gjort vad du kunnat några månader bakåt.

Du ska alltid informera oss om alla förändringar som kan påverka din rätt till försörjningsstöd, till exempel om dina inkomster, utgifter, planering eller sysselsättning, familje- eller boendesituation förändras.

 • För att ha rätt till försörjningsstöd ska du bo i Lunds kommun. Du som inte är svensk eller nordisk medborgare måste antingen ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige.
 • Om du är under 18 år eller går på gymnasiet, är dina föräldrar skyldiga att försörja dig.
 • Har du en sambo eller är gift, är ni skyldiga att försörja varandra och ansöker alltid tillsammans om försörjningsstöd.
 • Du behöver först ansöka om alla andra bidrag du kan få, till exempel bostadsbidrag, aktivitetsstöd eller a-kassa. Du kan kontakta Försäkringskassan och din a-kassa, eller Alfa-kassan om du inte är medlem i en a-kassa, för information om detta.
 • De pengar du redan har, till exempel på banken, i aktier eller fonder, måste du först använda för att försörja dig. Detta gäller även om du sparat försörjningsstöd du har fått. Det gäller också om du har värdefulla tillgångar, till exempel en bil.
 • Vi tar generellt inte hänsyn till återbetalning av lån eller skulder när vi räknar ut hur mycket försörjningsstöd du har rätt till. Däremot kan du få budget- och skuldrådgivning hos oss.
  Budget- och skuldrådgivning.
 • Om dina inkomster är högre än riksnormen, kan du inte få försörjningsstöd. Läs mer om riksnormen längre ner på sidan. Du kan själv göra en ungefärlig beräkning för att se om du har rätt till försörjningsstöd, på Socialstyrelsens webbsajt.
  Testa om du kan få försörjningsstöd.
 • Du ska vara inskriven och följa din planering med Arbetsförmedlingen, till exempel aktivitetsrapportera, delta i jobb- och utvecklingsgarantin och delta i möten.
 • Du ska aktivt söka arbete på både hel- och deltid samt tacka ja till de arbeten du blir erbjuden och i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att du ska söka arbete dagligen, främst arbeten du är utbildad för och har erfarenhet av men även andra okvalificerade arbeten som finns att söka inom pendlingsavstånd, samt vara tillgänglig för anställningsintervjuer.
 • Du ska söka jobb både skriftligt, muntligt, spontant genom att kontakta olika arbetsgivare, via olika jobbsajter och egna kontakter. Det är viktigt att du även följer upp dina ansökningar, genom att kontakta arbetsgivaren igen om du inte fått svar.
 • Om du har en timanställning behöver du tacka ja till alla arbetspass du får men också söka andra arbeten. Detsamma gäller om du har en anställning som snart upphör.
 • Om du studerar på gymnasienivå eller högre ska du klara dig på studiebidrag och studielån från CSN. Om du inte lyckas ordna din försörjning under sommaruppehållet kan du dock kontakta oss.
  Försörjningsstöd för studenter
 • Om du studerar SFI eller på grundskolenivå behöver du sköta studierna.
 • Du behöver aktivt börja söka arbete minst fyra månader innan du avslutar dina studier, även inför sommaruppehållet. Läs mer under rubriken ”Du som saknar ett heltidsarbete”.
 • Du behöver ta ut hel föräldrapenning, sju dagar i veckan. Sök även alla andra bidrag du har rätt till via Försäkringskassan, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd och se till att du får rätt belopp med hänsyn till hur många barn du har.
 • Du behöver senast när ditt barn är åtta månader gammalt ansöka om förskoleplats och tacka ja till första plats på förskola som du blir erbjuden.
 • Du behöver aktivt börja söka arbete senast fyra månader innan din föräldraledighet upphör. Läs mer under rubriken ”Du som saknar ett heltidsarbete”.
 • Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att din arbetsförmåga är nedsatt. Vi bedömer detta på liknande sätt som Försäkringskassan gör vid sjukpenning.
 • Vi förväntar oss att du aktivt medverkar i din planering med sjukvården, i syfte att kunna avsluta sjukskrivningen och återgå till exempelvis att söka arbete. Har du kontakt med Försäkringskassan behöver du därför även följa deras planering.
 • När din sjukskrivning upphör ska du första vardagen anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Läs mer under rubriken ”Du som saknar ett heltidsarbete”.

1. Samla ihop alla underlag

För att kunna bedöma din ansökan om försörjningsstöd måste vi få in ett antal olika underlag av dig. Du måste bifoga dessa till din ansökan för att kunna få pengar. Du laddar upp filer direkt i e-tjänsten, till exempel kontoutdrag från banken eller dokument från Arbetsförmedlingen. Då behöver du inte lämna in pappersunderlag till oss.

Längre ner på sidan under rubriken "Vilka bilagor ska bifogas?" ser du vilka dokument vi behöver få in.

2. Ansök via vår e-tjänst

Ansök om försörjningsstöd i e-tjänsten ”Mitt försörjningsstöd”, länken hittar du längst upp på sidan. Du som är folkbokförd i Lunds kommun kan logga in med hjälp av BankID/e-legitimation. Om du är gift eller sambo behöver ni båda logga in med BankID/e-legitimation. För att skaffa BankID, kontakta din bank.

Behöver du hjälp att ansöka?

Välkommen till öppen mottagning varje tisdag klockan 13–14.30 på Kristallen.

Läs mer om öppen mottagning här.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter kan du få mer information av din handläggare kring vad som är viktigt att tänka på när du ansöker med e-tjänsten.

Se en film om hur du ansöker om försörjningsstöd

If you need to see the film with subtitles in Arabic, Dari or English you can choose to do so with the button "CC".

3. Ring till oss

Om det är första gången du söker försörjningsstöd, eller om det var mer än fyra månader sedan du senast sökte, behöver vi först prata med dig per telefon. Du måste ringa oss, för att kunna få några pengar. Om det är kortare tid än fyra månader sedan du sökte, kontakta den handläggare du hade senast.

När du ringer till oss så ställer vi ett antal frågor till dig om din ekonomiska situation och orsaken till att du behöver försörjningsstöd. De bokar in dig på ett möte med en av våra socialsekreterare som gör en utredning.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15
E-post: mottagningsenheten@lund.se

4. Följ ditt ärende i e-tjänsten

Du kan följa ditt ärende genom att logga in i e-tjänsten Mitt försörjningsstöd med din e-legitimation. Då får du veta:

 • Vem som är din handläggare och kontaktuppgifter.
 • När vi vill kalla dig till besök eller ge information om vilka handlingar som du ska lämna in.
 • Du kan skicka meddelanden till din handläggare.
 • Du kan skicka in dina underlag till din handläggare.
 • Hur vår beräkning av din ekonomi ser ut.
 • Vilket beslut vi har fattat och varför.
 • Datum och belopp för utbetalning av pengar.

I e-tjänsten kan du välja hur du vill ta emot notifieringar från oss. Du kan också ändra dina kontaktuppgifter.

5. Vi kallar dig till ett besök

Vi kallar dig till ett besök för att kunna göra en ekonomisk utredning. På besöket pratar vi om din ekonomiska situation, hur dina behov ser ut men också hur du ska kunna bli självförsörjande igen. Då ska du ha skickat in kvitton för de utgifter du söker bistånd för samt övriga underlag vi bett dig skicka in.

6. Beslut och utbetalning av pengar

Pengarna betalas oftast ut kring den 25:e i varje månad. Första gången du ansöker betalas pengarna ut så snart vi har beviljat din ansökan. Enklaste sättet för dig att se när pengarna betalas ut är att logga in i e-tjänsten ”Mitt försörjningsstöd”.

Efter att du har skickat in en komplett ansökan tar det ungefär 14 dagar tills du får vårt beslut. Du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd. Nedan kan du läsa mer om hur du överklagar.

7. Fortsatt behov av försörjningsstöd?

Om du har fortsatt behov av försörjningsstöd ansöker du varje månad via e-tjänsten. Du ska följa den planering som du och din socialsekreterare gjort för att försöka bli självförsörjande. När du ansöker varje månad kommer du och din handläggare regelbundet ha kontakt för att se vad du gör och planerar att göra för att på sikt bli självförsörjande.

Vilka bilagor ska bifogas?

När du söker försörjningsstöd första gången är det ett antal bilagor du behöver bifoga ansökan för att vi ska kunna bedöma din ansökan. Här listar vi dem som du ska bifoga om de är relevanta i ditt fall. Tänk på att enbart använda dessa tecken i filnamnet på digitala filer: A–Ö och 0–9.

För dig som hyr bostad ska du skicka in:

 • Hyreskontrakt
 • Inneboendekontrakt
 • Andrahandskontrakt

För dig som äger din bostad ska du skicka in:

 • Köpeavtal
 • Underlag på bolån där det framgår att lånet är knutet till den aktuella bostaden
 • Planeringen från Arbetsförmedlingen, som du får genom att logga in på Mina sidor på arbetsformedlingen.se.
 • Aktivitetsrapporter/förteckning över sökta arbeten för de senaste tre månaderna.
 • Beslut om aktivitet från Arbetsförmedlingen, exempelvis praktik.
 • CV och personligt brev.
 • Anställningsintyg.
 • Kursintyg.
 • Underlag om anmälan till svenska för invandrare, SFI.
 • Läkarintyg vid sjukskrivning eller arbetshinder.
 • Samtliga sidor i senaste deklarationen eller samlade inkomstuppgifter och kontrolluppgifter från Skatteverket. Så här hittar du uppgifterna på deras webbsajt:
 1. Gå in på skatteverket.se och logga in.
 2. Gå in på Inkomstdeklaration 1.
 3. Gå in på Kontrollera.
 4. Hela sidan du får upp efter att ha klickat på Kontrollera ska redovisas. Var noga så att allting kommer med – alla rubriker, beloppen och personnummer, som syns högst upp eller längst ner på sidan.
 5. Redovisa även sidorna från alla de rubriker i sammanställningen som har belopp/som du kan klicka på, även här ska personnummer synas.
 • Kontoöversikt/kontoförteckning som ger en översikt av alla konton du har på banken, från alla banker du anlitar.
 • Kontoutdrag tre månader bakåt, räknat från den dagen du gör din ansökan. Gäller samtliga konton inom familjen, även de som inte används.
 • Lönespecifikationer för de senaste tre månaderna.
 • Kvitto på försäljning av aktier, fonder eller andra värdepapper.
 • Beslut om tjänstepension.
 • Hyreskvitto, om inte betalningen av hyran syns på ditt kontoutdrag.
 • Andra fakturor under de tre senaste månaderna som styrker de utgifter du anger i din ansökan.
 • Hemförsäkringsbrevet redovisas vid ansökan om kostnad för hemförsäkring.
 • En kopia på stämplar i högkostnadskort redovisas vid ansökan om läkarvård.
 • Receptkvitto redovisas vid medicinkostnad.
 • Om du nyligen haft försörjningsstöd i annan kommun så ska du skicka in beräkning och beslut från den senaste månaden samt genomförandeplan.
 • Underlag som visar antalet kvarvarande föräldrapenningdagar.
 • Underlag som visar att barn står i kö till förskola.
 • Beslut om handikappersättning.
 • Beslut om utmätning från Kronofogden.
 • Beslut om tillfälligt uppehållstillstånd

Riksnormen för försörjningsstöd

Storleken på det försörjningsstöd du kan få baserar sig på den så kallade riksnormen som beslutas av regeringen och är gemensam grund för alla kommuner. Riksnormen för försörjningsstöd (socialbidrag) ska omfatta de flesta löpande hushållsutgifter.

Testa om du kan få försörjningsstöd.

Normen skiljer på personliga och gemensamma kostnader.

 

Personliga kostnader är kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien samt barn- och ungdomsförsäkring.

 

Gemensamma hushållskostnader är förbrukningsvaror, dagstidning, telefon.

 

Normen för ett hushåll är summan av både de personliga kostnaderna för alla medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna.

Ekonomiskt bistånd kan även beviljas till skäliga kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, fackföreningsavgift, läkarvård och medicin, akut tandvård och barnomsorgsavgift.

Överklaga ett beslut om försörjningsstöd

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Det är varken svårt eller krångligt.

Handläggaren som utrett ditt ärende ska också informera dig om hur det går till att överklaga. Detta sker oftast i samband med att du får ta del av beslutet. Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående eller annan som kan hjälpa dig med detta kan handläggaren hjälpa till.

Du kan exempelvis överklaga ett beslut om försörjningsstöd om:

 • Du inte får något försörjningsstöd alls.
 • Du får mindre försörjningsstöd än du ansökt om.

För att överklaga behöver du lämna in ett skriftligt överklagande till kommunen, senast tre veckor efter det att du fått ditt beslut. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. Skriv vilket beslut det gäller som rubrik och beskriv vad du vill ha ändrat.

 

Du ska skriva din namnteckning och datum på överklagandet. Det är inte giltigt om någon annan undertecknar.

Du lämnar ditt överklagande till den handläggare som fattat beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar de ärendet och fattar ett beslut (avkunnar en dom).

 

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15
E-post mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?